Biografie
1944 - narodil se 14. září v rodině architekta a lékařky
1961-67 - studuje a absolvuje na Fakultě stavební ČVUT v Praze, obor architektura
1965-68 - letní praxe u různých architektů v Německu a v Londýně
1967-71 - studium na škole architektury AVU v Praze u prof. Františka Cubra
1969 - leden-září pracuje u profesora Gottfrieda Böhma v německých Cáchách
1969-90 - pracuje v SIALu, později Ateliéru 2 Stavoprojektu Liberec
1972-73 - postupně se přestěhoval do Liberce
1983 - účastní se příprav výstavy neoficiálního českého umění Prostor, architektura, výtvarné umění pro výstaviště v Ostravě. Výstava zakázána, katalog rozmetán.

1985 - vystavuje v Západním Berlíně projekt domu pro IBA
1985 - po odchodu Karla Hubáčka do důchodu se stává vedoucím ateliéru 2 Stavoprojektu Liberec
1986 - výstava SIAL v Západním Berlíně
1987 - na milánském trienále je předveden projekt Arsenálu v Benátkách

1987 - výstava SIAL na Bauhaus v Desavě

1987 - výstava SIAL v NTM v Praze
1987 - vystavuje projekt dostavby Messepalast ve Vídni

1988 - účastní se výstavy Urbanita v Galerii Jaroslava Frágnera

1989 - učitel na Zlaté školy architektury: žáci M.Šaml, O.Beneš, J.Kupka
1990 - lektor programu Design International na Université du Québec, Montréal, Canada
1991 - Visiting Adjacent Professor, College of Art and Architecture, University of Michigan, Ann Arbor, USA
1991-99 - společníkem a do roku 1995 ředitelem kanceláře Sial architekti a inženýři, s.r.o.
1992-94 - pořádá tři letní školy architektury v Liberci
1992-93 - lektor letních programů University of Michigan v České republice
1993 - hostující profesor na Fakultě architektury Technické univerzity v Mnichově
1993 - habilitace na FA ČVUT v Praze
1994 - zakládá fakultu architektury na VŠST (později Technické univerzitě) v Liberci
1994-99 - děkan fakulty architektury TUL
od 1994 - vedoucí katedry architektury a architektonického ateliéru na FA TUL
1995 - lektor programu Design International na Université du Québec, Montréal, Canada
1995 - přednáška v atelieru Konrada Freye na TU Graz
1996 - vyzvaná přednáška na RWTH Aachen
1999 - oficielní řečník konference „Today Architecture. Forms, cultures, technics“, k příležitosti padesátého výročí 7. CIAM v Bergamu v roce 1949,
1999 - lektor letní akademie na TU Berlin
1999 - odchází z kanceláře Sial
od 1999 - proděkan fakulty architektury (později fakulty umění a architektury) TUL
2000 - jmenován profesorem na VŠUP v Praze
od 2000 - vedoucí architektonické kanceláře FUA TUL

Realizace a projekty

Seznam hlavních realizací
Český dům v Malmö 2001 (Suchomel, J., Pelcl, J.)
Palác Centrum, tř. 1.máje v Liberci 1997 (Suchomel, J., Syrovátko, J.)
Přestavba budovy České pojišťovny v Liberci, 1997
Budova Eurostavu a Universal Banky v Liberci, 1994
Továrna EUROPLAST ve Frýdlantě v Čechách, 1993 (Kousal,R., Suchomel,J., Syrovátko,J.)
Budova České pojišťovny v Teplicích, 1992
Dvouplášťová fasáda budovy Vítkovic v Brně, 1990
Kulturní dům v České Lípě, 1990
Obytný dům pro Internationale Bauaustellung v Berlíně, 1985 (Eisler,J., Přikryl,E., Suchomel, J.)
Oblastní závod České státní pojišťovny v Liberci, 1983

Členství v soutěžních porotách (výběr)
2008 - Cena Dušana Jurkoviče 2008, Bratislava  - předseda
2008 - PHAROS Bussines Centre Bratislava - předseda
2006 - obchodní centrum Plaza v Liberci
2004 - Transformace městské části v centru Jičína - předseda
2002 - úprava náměstí ve Frýdlantě v Čechách - předseda
1994 - zastupitelský úřad ČR v Australii

Výběr z bibliografie
Kdysi a teď, Fórum architektury a stavitelství 6 / 2001
Český dům pro Evropskou vesnici v Malmö, Architekt 10 / 2001
Palác Syner v Liberci, Architekt 2 / 1999
Palác Syner v Liberci - příběh architektův, Stavba 1 / 1999
Přestavba České pojišťovny v Liberci, Architekt 18 - 19 / 1997
Donauraum, Wiener Architekturseminar, Wien 1992
A Liberci SIAL, Magyar Epítömüvészet No 5, Budapest 1983
Energeticky úsporné domky pro VŠST v Liberci, Architektura ČSR, č.5/1982
Tři projekty energeticky úsporných budov Stavoprojektu Liberec, Elektrické teplo, č.2/1982

Účast na výstavách
2009 - Generace +, Czech Centre Budapest
2008 - Generace +, Dom umenia, Národné osvetové centrum, Bratislava
2008 - Generace +, Dům pánů z Kunštátu, Brno
2007 - Generace 50+, Raiffeisenbank Praha
2001- mezinárodní stavební výstava Bo01, Malmö, Švédsko
1999 - Soutěžní návrhy na altán ve Stromovce, palác Adria, Praha
1997 - Baustelle: Tschechische Republik, Akademie der Künste, Berlin
1995 - Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1992 - Wiener Architekturseminare 1990 - 91, Vídeň
1991 - The Poetry of Sobriety, Vth International Exhibition of Architecture in Venice
1988 - Architektura čtyř zemí, Piran, Jugoslavie
1988 - Urbanita II, Frágnerova galerie Praha
1987 - IBA  87, Západní Berlin
1986 - IBA: Stavoprojekt Liberec 1966 - 86, Západní Berlín
1985 - Malovaná architektura, Museum v Roztokách u Prahy
1983 - Prostor, architektura, výtvarné umění, Ostrava (nepovoleno)
1981 - IBA: Berlin - Wien, Akademie der Künste, Vídeň
1981 - Dortmunder Architekturtage, Dortmund, SRN