Poctu České komory architektů získají Jiří Suchomel a Ivar Otruba

Zdroj
Česká komora architektů
Vložil
Tisková zpráva
10.06.2019 06:00
Jiří Suchomel
Ivar Otruba

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásí laureáty ocenění Pocta ČKA za roky 2017 a 2018. Učiní tak na nominačním večeru České ceny za architekturu v pondělí 10. června 2019. Ocenění Pocta ČKA za rok 2017 udělí prof. Jiřímu Suchomelovi, ocenění Pocta ČKA za rok 2018 prof. Ivaru Otrubovi. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury.

Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost včetně členů jednotlivých orgánů České komory architektů. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. V té, která navrhla udělení Pocty ČKA za rok 2017 profesoru Jiřímu Suchomelovi, usedli architekti Michal Kuzemenský, Jan Sedlák, Marcela Steinbachová, Ondřej Beneš a Osamu Okamura. Porota, od které vzešlo ocenění Pocta ČKA za rok 2018 profesoru Ivaru Otrubovi, byla složená z architektů Jána Stempela, Ivana Wahly, Vladimíra Šlapety, Ivety Černé a Dagmar Vernerové. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Pocta ČKA za rok 2017 - profesor Jiří Suchomel

Profesor Jiří Suchomel (* 14. září 1944, Kladno) je český architekt a vysokoškolský pedagog, liberecký patriot, ale současně člověk světového formátu. Je jeden ze zakladatelů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci a její bývalý děkan. Působil u nás i v zahraničí, a to jak svojí architektonickou tvorbou, tak při své pedagogické činnosti. Za studií praktikoval v roce 1965 u Landbauamtu v Donauwörthu, v roce 1966 pracoval v ateliéru George, Trew a Dunn v Londýně a v roce 1969 také u architekta Gottfrieda Böhma v Cáchách; jako pedagog působil např. v roce 1990 jako lektor programu Design International na Université du Québec, v roce 1991 jako hostující profesor na College of Architecture and Urban Planning na univerzitě v Michiganu, v roce 1994 jako hostující profesor na Fakultě architektury Technické univerzity v Mnichově. Z vlastí práce lze vyzdvihnout např. v roce 1980 soutěžní návrh "Tegeler Hafen" pro IBA Berlin oceněný 2. cenou (s J. Eislerem, E. Přikrylem, M. Rajnišem a D. Vokáčem), v roce 1985 bytové domy IBA v Berlíně (s J. Eisler, E. Přikryl), v roce 2001 Český dům pro Evropskou vesnici - mezinárodní stavební výstava Bo01 v Malmö (s J. Pelcem a S. Staňkem) nebo úspěch v soutěži na rekonstrukci Reichstagu v Berlíně. Profesor Jiří Suchomel je spjatý s libereckým SIALem (Sdružení architektů a inženýrů v Liberci), který v období let 1991 - 1994 vedl. Z realizací lze jmenovat např. následující v Liberci - Oblastní závod české státní pojišťovny, palác Syner či Informační centrum a budova G Technické univerzity v Liberci.

Návrh na ocenění profesora Jiřího Suchomela podal architekt Jiří Žid, "jako dárek ve správnou chvíli k výročí čtvrt století od založení Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci." Zásluhou Jiřího Suchomela vznikla fakulta oficiálně k 1. prosinci 1994. Její založení předurčovaly liberecké letní školy architektury, které Jiří Suchomel organizoval a probíhaly již o několik let dříve. Liberecká architektura, založena s hesly "malá, otevřená, dynamická" přispívá ve shodě navrhovatele i odborné poroty "významným dílem k rozvoji architektonické scény v ČR." Porota ocenila současně otevřenost Jiřího Suchomela světu i v jeho pedagogické činnosti: "I v rámci svého pedagogického působení profesor Suchomel vystupuje s velkým nadhledem a neváhá zadávat i aktuální, světová zadání."

Pocta ČKA za rok 2018 - profesor Ivar Otruba

Profesor Ivar Otruba (* 18. srpna 1933, Kyjov) je český krajinářský architekt, který významně ovlivnil vývoj svého oboru v České republice - jeho význam v podstatě není možné docenit. Je autorem návrhů mnoha krajinářských staveb u nás i v zahraničí - navrhuje a realizuje lázeňské parky, obnovy historických zahrad a parků, botanické zahrady a arboreta, hřbitovy i rodinné zahrady. Zabývá se také zahradnickým výstavnictvím. Výrazně se zapsal svojí pedagogickou činností a jako autor odborných publikací, současně je také významným popularizátorem evropské zahradní a krajinářské architektury. Je zakládajícím členem České komory architektů. Mezi ukázky jeho tvorby patří nadčasově architektonicky pojatá Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, lázně Karlova Studánka, botanická zahrada ve Štramberku, lázně Bardejovské Kúpele, areál Kamencového jezera v Chomutově, obnova zámecké zahrady a parku v Mikulově, areál Brněnských veletrhů a výstav a také mnoho projektů jako areál zámku v Jezeří, hřbitovy v Mostě a Chomutově, které se kvalitou výtvarného pojetí výrazně vymykají českému i mezinárodnímu standardu. Mezi lety 1990 a 2000 koncipoval výuku budoucích krajinářských architektů na Mendelově univerzitě v Brně, kde je emeritním profesorem.

Nominace na ocenění profesora Ivara Otruby byla mimořádně silná (podal ji Ústav krajinářské architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Katedra zahradní a krajinné architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, rada České asociace pro krajinářskou architekturu, Petr a Markéta Veličkovi, Susanne Spurná, Tomáš Jiránek a Jakub Chvojka, Terra Florida (Zuzana Štemberová, Markéta Mádrová, Jan Sulzer, Lada Veselá, Lucie Vogelová) a Robert Pokluda). Porota "jednohlasně oceňuje profesora Ivara Otrubu nejen za celoživotní přínos v oboru krajinářské architektury, ale i za přínos při výchově a formování budoucích krajinářských architektů." Připomenula, že v době studií Ivara Otruby "se školení krajinářských architektů v našich zemích teprve začínalo formovat a nebylo z čeho vycházet," velkou měrou se proto věnoval samostudiu. Zajímal se také o výtvarné umění a umění obecně. Porota ocenila mimořádnost brněnského arboreta vybudovaného podle vlastního návrhu Ivara Otruby. "Během patnácti let zde vznikla jedinečná sbírka rostlin, jejíž ucelenost, vědecké i výtvarné pojetí bylo a stále je na evropské úrovni," oceňují porotci.

Přehled laureátů Pocty ČKA
2018 - Ivar Otruba
2017 - Jiří Suchomel
2016 - Martin Rajniš
2015 - Bohuslav Fuchs (in memoriam)
2014 - Věra Machoninová
2013 - Rostislav Švácha
2012 - David Kopecký (in memoriam)
2011 - Karel Prager (in memoriam)
2010 - Viktor Rudiš
2009 - Emil Přikryl
2008 - Miroslav Baše (in memoriam)
2007 - Alena Šrámková
2006 - Miroslav Masák
2005 - Karel Hubáček
2004 - Pocta nebyla udělena
2003 - Josef Polášek (in memoriam)
2002 - Josef Havlíček (in memoriam)
2001 - Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam)
2000 - Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam)

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články