Hubáček

Karel Hubáček

Hlavní obrázek
Biografie
1943 - maturita na reálném gymnáziu Praha-Nusle
1943-45 - totální nasazení v Německu
1945-49 - ČVUT Praha - fakulta architektury a pozemního stavitelství
1949-51 - branná povinnost v ČSL armádě
1951-68 - Krajský projektový ústav pro výstabu měst a vesnic v Liberci
1968-71 - SIAL - spoluzakládající člen
1969 - cena UIA Augusta Perreta
1972-89 - Stavoprojekt Liberec
1989 - Grand Prix na světovém bienále Interarch v Sofii
1990-91 - ředitel SIAL
1992-2000 - SIAL
1993 - čestný doktorát technických věd, ČVUT Praha
1994-97 - TU Liberec, fakulta architektury, vedoucí katedry
1995 - docentura na VŠUP Praha
1996 - Herder-Preis udělená vídeňskou univerzitou
1996 - Grand Prix 95 udělená Obcí architektů
2001 - Medaile za zásluhy II. stupně udělená prezidentem republiky
2005 - udělení pocty České komory architektů

Realizace a projekty

Další stavby
Vodárenská vyrovnávací věž v Praze na Dívčích hradech, 1972-77
Rádiový vysílač v jemenském Adenu (spolu s D. Vokáčem a Z. Patrmanem), 1974-77