Palác Syner

Palác Syner

Rozsáhlý komplex v centru Liberce byl zprovozněn v říjnu 1998. Objekt hmotově a materiálově reaguje na okolní zástavbu a je řešen jako průnik ležatého hranolu a válce, obloženého umělým pískovcem. Tato základní kompozice je doplněna o řadu menších tvarových prvků.
V interiérech jsou kombinovány provozy hotelové, obchodní, kancelářské a restaurační. Pod budovou jsou čtyřpatrové podzemní garáže. Předpokládaný hlavní vstup se nachází v prosklené části a je zdůrazněn šikmou skleněnou stěnou a výraznou červenou markýzou (dílo J. Suchomela, podobně jako zajímavý černý vodopád ve vstupní hale).
Palác tvoří velmi výraznou dominantu v okolí, především díky masivnímu pískovcovému válci. Kompozice různých těles je na pohled zajímavá. Červenou markýzu před budovou ale pravděpodobně děti občas používají coby nebezpečnou skluzavku.
V současné době bohužel budova silně trpí pod zásahy investora, které již autoři nemohou ovlivnit. Především se nerealizoval původní záměr s využitím střešních krabicových nástaveb jako soukromých rezidencí, investor opakovaně zaměňuje provozy kancelářské a obchodní a upravuje k tomu dispoziční řešení a ve válcové části vznikl dominantní vstup do objektu. Vstup do budovy v hranolové části je díky tomu velmi málo výrazný.
Je zřejmé, že se nepodařilo splnit plány investora na využití objektu, podle kterých byl navrhován, což je škoda.

Více staveb od SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.