VZDĚLÁNÍ
1987 | České vysoké učení technické – Fakulta architektury, Praha, Česká republika

PRACOVNÍ KARIÉRA
2002–doposud | Jakub Cigler Architekti, Praha, Česká republika
1999–2001 | CMC Architects, Praha, Česká republika
1992–1999 | AIM Ltd., Praha, Česká republika
1990 | Studio Jakub Cigler, Praha, Česká republika
1990–1997 | Academy of Arts, Architecture and Design in Prague – Architecture Unit 1, Praha
1989 | vlastní studio, Praha, Česká republika
1989 | Future Systems, Londýn, Velká Británie
1989 | Richard Horden Associates, Londýn, Velká Británie

ÚSPĚCHY, TITULY A ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH
1987 | absolvování ČVUT
1991 | jmenování prorektorem, VŠUP
1993–1995 | viceprezident Václavské metropolitní nadace
1993 | udělení docentury, VŠUP katedra architektury
1993 | udělení autorizace 00195 - Česká komora architektů
1995 | člen uměleckého spolku Mánes
1996 | člen Amerického institutu architektů - evropská pobočka (Int'l. Assoc. AIA)
1999–2001 | člen Poradního sboru primátora pro architekturu, urbanismus a památkovou péči
2002 | člen dozorčí rady ČKA
2003–2013 | člen sboru expertů MHMP

LICENCE
ČKA | Česká komora architektů, Česká republika
SKA | Slovenska komora architektov, Slovenská republika
ARB | Architects Registration Board, Velká Británie
SRO | Self Regulatory Organization, Ruská federace

Realizace a projekty