Quadrio

Quadrio
Architekt projektu:Mgr.A. Jan Hofman
Hlavní inženýr: Ing. Marie Mrázová
Tým: Ing. Marie Mrázová, Mgr.A. Ondřej Hrozinka, MgA. Pavel Hrubý, Ing. Martin Junek, Ing. Petr Kužela, Dipl. arch. Vincent Marani, AIA, Ing. arch. Michal Nácovský, Ing. Lenka Špirudová, Ing. Martin Vítek
Adresa: Spálená ulice, Nové Město, Praha, Česká republika
Investor:Czech Property Investments, a.s.
Projekt:06/2007 - 05/2012
Realizace:05/2012 - 09/2014
Užitná plocha:51000 m2


Rozsáhlý objekt sestává ze šesti vzájemně propojených budov osazených na společném suterénu, do kterého je zakomponován vestibul stanice metra. Čtyři administrativní budovy jsou umístěny v nárožních polohách, pátá budova uprostřed je svazuje do jednoho celku. Prostor mezi nimi vyplynují zastřešená atria, společný parter má podobu obchodní galerie. Šestá, samostatně stojící budova sloužící bydlení vymezuje malé náměstí.

Pozemek nad stanicí metra Národní třida se uvolnil demolicí původní blokové zástavby v průběhu stavby metra, až do začátku výstavby Ouadria jej vyplňoval pouze přízemní vestibul. Novostavba má osm nadzemních a čtyři podzemní podlaží. Nejnižší podlaží suterénu slouží jako garáže a technické zázemí. Budovy, ve 2. PP a 2. NP jsou umístěny obchodní plochy, 3. NP až 8. NP vyplňují kanceláře. Samostatnou část novostavby tvoří sedmipodlažní bytový dům s restaurací v přízemi. Střechy jsou využity jako ozeleněné terasy.

Objektem prochází pěší trasa ze stanice tramvaje ve Spálené ulici do Jungmannovy ulice a dále na Václavské náměstí. Hlavní vstup do administrativní části je z Purkyňovy ulice prostřednictvím dvojpodlažní recepce se čtveřicí panoramatických výtahů. Vestibul metra ve 2. PP je trojici eskalátorů spojen s nárožím ulic Spálená a Purkyňova. Součástí stavby je nový veřejný prostor, náměstí podél Vladislavovy a Charvátovy ulice. Během archeologického výzkumu byl odhalen soubor gotických sklepů, jehož část byla prohlášena za kulturní památku a integrována do podzemních podlaží novostavby.

Nosná konstrukce objektu je tvořena železobetonovým skeletem s hlavicovými stropy a trámy, u nichž je v některých případech využito předpínání. Specifikem objektu je řešení konstrukce dvou budov orientovaných do Spálené ulice. Zde je objekt vzhledem k nemožnosti zakládat na zachovaných gotických sklepích vykonzolován nad chodník, vzniká tak široké volné podloubí bez svislých podpor. Horní patra obou budov jsou zde vynesena prostorovou příhradovou konstrukcí, tzv. balkonovými nosníky provedenými na výšku celého prvního podlaží (5 metrů). Tyto dvě superkonstrukce, z nichž každá vynáší sedm podlaží, váží dohromady kolem 250 tun. Konstrukční systém nového vestibulu a vzduchotechnické stoly metra je oddělen od nosných části Ouadria. Vzhledem k významnému vlivu provozu metra i povrchové dopravy je nosná konstrukce objektu celoplošné oddělena antivibračními deskami od podzemních stěn a od vnější nosné konstrukce metra.

Fasáda administrativní části je horizontálně členěna masivními římsami z umělého kamene, mezi nimiž se střídají prosklené moduly s moduly z černé žuly. Vodorovný prosklený pás v nejvyšším patře nahrazuje tradiční atiku a odlehčuje hmotu budovy. Hmotové členění zvýrazňuje dynamicky diagonální rastr zasklení ustoupené fasády středové budovy, tvořeny trojúhelníkovými a lichoběžníkovými skly. Jednoduchá kubická hmota bytového objektu je obkroužena prstenci balkonů a teras, mezi něž jsou vsazena francouzská okna a celoprosklené arkýře.
V domě je třináct bytových jednotek, z toho několik mezonetových. V posledních patrech jsou byty doplněny vnitřními atrii, z nichž jsou přístupné střešní pobytové terasy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od jakub cigler architekti