Churchill II.

Churchill II.
Adresa: nároží ulic Italská a Seifertova, Žižkov, Praha, Česká republika
Investor:Penta Real Estate
Realizace:2020
Užitná plocha:14681 m2
Plocha pozemku:3922 m2


Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Ondřej Pechar
Architekt projektu: Ing. arch. Jan Fiedler
Manažer projektu: Ing. Vladimír Vacek
Tým: Ing. Filip Šmolík, Ing. Martin Vítek, Ing. Pavel Prchal, Ing. Kateřina Kuthanová, Ing. Klára Poskočilová, MSC. Anna Salingerová, Ing. arch. Radomír Paulus, Ing. arch. Ilia Charushin, Ing. arch. Dai Cuong Phan, Ing. arch. Martin Zemánek, Ing. arch. Jan Vaško, Ing. arch. Eliška Saganová, Ing. Marian Kolbasky
Architekt projektu do fáze ÚR: Aukett s.r.o. (Ján Kostrian, Petr Levý, Jana Lehotská, Tomáš Vorel)
Administrativní budova Churchill II navazuje na o rok dříve dokončený objekt Churchill I a uzavírá tak nejen celkovou kompozici svahu mezi italskou ulicí a kolejištěm hlavního nádraží, ale rovněž definitivně uzavírá a dotváří náměstí Winstona Churchilla. Svou hmotovou kompozicí dům navazuje na zástavbu ulice Italská, která v nároží s ulicí Seifertova výškově graduje a tvoří tak částečnou protiváhu k výrazné hmotě bývalého penzijního ústavu. Při vzdálenějším pohledu se tak siluety obou domů částečně překrývají a výškový akcent je tak postupnější.

Budova je hmotově i prostorově členěna tak, aby maximálně využila potenciál pozemku, ale zároveň podpořila a kultivovala okolní veřejný prostor. Parter objektu by měl být co nejvíce přístupný a průchozí veřejnosti. Ve dvou nejnižších podlažích je dům plynule průchozí skrze obchodní pasáž, která je skrze široké schodiště navázána na vstupní atrium domu. Z atria je pak možné vyjít buď přímo na náměstí W. Churchilla, nebo na nově vzniklé vedlejší náměstíčko mezi oběma administrativními objekty. Při průchodu domem je pak možné nakoupit v supermarketu, dát si dobrou kávu nebo zajít na oběd či na točené pivo do restaurace. Všechny tyto prostory mají rovněž přímý kontakt s exteriérem, takže by měly vnést život nejen dovnitř, ale i do okolí budovy. Vyšší patra jsou pak využívaná výhradně jako kanceláře. Podzemní parking je propojený se sousední budovou a částečně bude využíván návštěvníky supermarketu a veřejností.

Fasádní a celková hmotová kompozice se snaží co nejvíce načlenit hmotu domu tak, aby nepůsobila příliš masivně, ale zároveň aby nezakrývala fakt, že se jedná o jeden architektonický a funkční celek. Významnou charakteristikou je cihlová fasáda, která plynule prochází i skrze interiér domu. Jedná se o provětrávaný systém s řezanými cihelnými pásky. Ze stejných cihel v plném rozměru jsou pak tvořeny i plastické interiérové stěny. Kompozice okenních otvorů využívá jednoduchého rastrování s akcenty v nárožích, u vstupů nebo na výškově dominantní hmotě věže. Veškeré okenní otvory jsou olemovány tmavými šambránami, které jsou buď v subtilnější formě zarovnány s cihlovou fasádou, nebo v širším profilu před fasádu vystupují. Vystupující orámování pak vytváří příjemnou stínohru, které spolu s kompozičně prostřídaným směrem kladení cihlových pásků, dodávají domu další jemný detail.

Siluetu domu oživují terasy na jednotlivých střešních úrovních, které umožňují nájemcům dosyta prožít jedinečný výhled na město. Koleje s vlaky přijíždějícími do hlavního města, které vidíte pod sebou z velké výšky, pak jedinečnou atmosféru dotváří.
Budova vznikla na dlouho opomíjeném pozemku nedaleko centra města, který byl donedávna využíván pouze pro průjezd vozidel k pozemkům kolem hlavního nádraží a částečně jako parkoviště.
Doufáme, že nová budova zkvalitní veřejný prostor kolem náměstí W. Churchilla a pomůže dotvořit přerušenou městskou strukturu v této části města.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od jakub cigler architekti