Aviatica

Aviatica
Architekt projektu:Mgr. A. Jan Hofman, Ing. arch. Jan Ferenčík
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Vacek
Projekční tým: B. Arch. Peter Bednár, Ing. Tomáš Bíma, Ing. arch. Ludmila Boldišová, Ing. Michal David, Ing. Pavel Gál, Ing. Štěpán Holas, Ing. arch. Antonín Holubec, Ing. Andrea Honejsková, Ing. arch. Marek Jedlička, Ing. Jan Kolář, Ing. Marián Kolbaský, Ing. Pavel Kříž, Ing. arch. Petr Kučera, Ing. Petr Kužela, Dipl. arch. Vincent Marani, AIA, Ing. Marie Mrázová, Ing. arch. Pavel Neuberg, Ing. Kamil Plavec, Ing. arch. Zdeněk Podlaha, Ing. arch. David Poláček, Ing. Klára Poskočilová, Anna Salingerová, MSc., MgA. Alžběta Solárová, Ing. arch. Martina Sýkorová, Ing. Filip Šmolík, Ing. Lenka Špirudová, Ing. Martin Šponar, Ing. arch. Petr Šusta, Ing. Eduard Vilt, Ing. Martin Vítek, Ing. Tomáš Zima
Stavební management: PM Group, s.r.o.
Statika: Ing. Václav Toman, Building, s.r.o.
Adresa: U Trezorky, Jinonice, Praha, Česká republika
Investor:Penta Investments, s.r.o.
Projekt:06/2007 - 10/2013
Realizace:03/2014 - 06/2015
Užitná plocha:27000 m2
Plocha pozemku:13428 m2


Území rozsáhlého areálu Waltrovky se rozprostírá v Praze-Jinonicích v blízkosti stanic metra Jinonická a Radlická. Postupná změna rozsahu a skladby výroby motorů od devadesátých let minulého století a s tím spojené uvolňování výrobních kapacit vedly vlastníky k záměru postupné transformace tohoto území do klasické městské struktury, která odpovídá poloze a celopražskému významu místa.

Na pozemcích o rozloze 16,5 hektaru, uvolněných po demolici starých továrních hal výrobního areálu Walter v Praze Jinonicích, byla navržena nová městská struktura, protkaná sítí ulic a veřejných prostorů, navazující a dále rozvíjející okolní rezidenční zástavbu. Přibližně třetina území v jižní části areálu byla vymezena pro administrativní budovy, které vytvářejí optickou a hlukovou bariéru mezi bezprostředně sousedící Radlickou ulicí a novou obytnou zástavbou v klidnější severní části. Část území je podle požadavku územního plánu vyhrazena pro veřejný městský park.

Urbanisticky tvoří administrativní komplex hlukovou a optickou bariéru mezi plánovanou Radlickou radiálou a vznikající rezidenční částí areálu. Svým urbanistickým uspořádáním si budova vytváří vnitřní náměstí, ze kterého jsou situovány hlavní vstupy do jednotlivých částí. Tento prostor je koncipován zároveň jako odpočinkový – pobytový, s parkovými úpravami, vodními plochami a lavičkami. Organické tvarování objektu je reakcí na tvar pozemku a přilehlých komunikací, zároveň pomáhá narušit obvyklou "administrativní monotónnost" podobných komplexů.

Hlavní průchod do vnitřního náměstí je veden ze západu od metra Jinonická a navazuje na západo-východní podélnou urbanistickou osu, která je optickým propojením s budoucí výstavbou na hlavním novém náměstí v blízkosti původního (dnes památkově chráněného) funkcionalistického výrobního objektu Walter. Tento hlavní průchod je vzhledem k vizuální exponovanosti navržen velkoryse přes dvě podlaží. Druhý průchod do prostoru vnitřního náměstí je veden z jihu přes průchozí recepci od nové autobusové zastávky v ul. Na Hutmance.

Čtyř až pěti podlažní horizontální hmota objektu je doplněna o dvojici oválných věží, které nabízí výhledy do celého radlického údolí a zároveň zajišťují areálu nepřehlédnutelnost z okolních komunikací. Střechy nižší části objektu jsou částečně koncipovány jako zelené terasy, které se uplatní jak při výhledu ze samotných věží, tak z přilehlých kopců údolí.

Funkční využití objektu je administrativní, v parteru objektu je doplněno o obchodní jednotky a restauraci sloužící nejen pro samotnou budovu, ale do budoucna pro celou nově vznikající čtvrť. Ve dvou suterénech je umístěno technické zázemí a parking pro 450 aut. V každé vstupní recepci je navržen umělecký prvek s aviatickou tematikou připomínající historii letecké výroby Walter.

Vnitřní náměstí je koncipováno jako veřejný prostor, sloužící celému okolí. Plocha náměstí je osazena kruhovými zelenými ostrovy, doplněna lavičkami a atypickými stožáry osvětlení. V těžišti je umístěn vodní prvek-kruhová fontána s vodotrysky, dodávající vnitřnímu prostředí akustickou kulisu. Náměstí je zadlážděno bílou betonovou dlažbou, která je příčně rytmizována tmavou šrafurou z žulové mozaiky.

Fasáda 4-5 podlažní horizontální podnože je navržena s proměnlivým procentem prosklení s ohledem na tepelné zisky vzhledem k orientaci ke světovým stranám. Fasáda podnože je doplněna o barevné skleněné praporky pro zvýraznění plasticity organicky tvarovaného půdorysu. Fasády věží jsou ploché, celoprosklené. Obecně jsou všechny fasády řešeny jako celoprosklený lehký obvodový plášť ze systémových hliníkových profilů v modulaci 1,35 m. Moduly pevného zasklení jsou doplněny o otvíravé části, umožňující nájemcům také přirozené větrání.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od jakub cigler architekti