Úloha architektonické elity v českém prostoru

Zdroj
Ing. arch. Josef Smutný, spolek Člověk a prostor, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
11.11.2017 08:30
Praha

Staré Město

Jakub Cigler
Jaroslav Wertig
Josef Smutný
Martin Kloda

V úterý 14. listopadu 2017 v 17:30 hod. se v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2 uskuteční debata na téma Úloha architektonické elity v českém prostoru, kde vystoupí Jakub Cigler, Pavol Frič, Václav Němec, Michal Stehlík a Jaroslav Wertig.

Podnět pro tuto diskusi vznikal delší dobu na základě sledování činností a profesního chování elitních architektů, nejen v prostoru realizací architektury, ale i v teoretickém prostoru územního plánování či účastí v prostoru architektonických soutěží. Mnohé kroky elitních osobností jsou celospolečensky vnímány spíše negativně, pozitivní jsou spíše nehodnoceny, či se o nich neví.
Zásadní inspirací pro tuto debatu byl proces snahy o demolici významné architektury bruselského stylu, nádraží v Havířově, kdy se přední čeští odborníci různých oborů a různých názorů, profesoři i děkani vysokých škol (elity?) shodli a požadovali u ministra kultury zachování tohoto objektu. Elita nebyla vyslyšena.
Do této diskuse architektů vstupuje reálná pozice české elity a její skutečná definice.

Hosté:
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (FF UK) – český historik a slovakista, zabývá se českými dějinami
20. st., náměstek ředitele Národního Muzea
Václav Němec, Ph.D. (FF UK) – český filosof, zabývá se pozdně antickou a středověkou filosofií, filosofií 20. stol. (filosofie existence, filosofická antropologie) a filosofií práva
Ing. arch. Jaroslav Wertig (A69 – architekti) – architekt a publicista, spolumajitel úspěšného českého architektonického studia, člen redakční rady časopisu Architekt
doc. Ing. arch. Jakub Cígler (jakub cigler architekti) – architekt, majitel předního českého architektonického ateliéru

Debatu moderují architekti Josef Smutný a Martin Kloda.

Základní otázky pro tuto debatu:

- kdo je elita
- elita a její role v obdobích 1. republiky, socialismu, současnosti
- etika elity
- ztráta důvěry v elitu
- nové nároky na elitu
- proč elita nemá vliv na společenské děje
- vliv elity na politiky, developery, významné veřejné investory
- elita vers. autorita vers. elitářství
- vliv výkonů elity na chování společnosti
- ovlivňování kvality architektonických výkonů
- co po elitě požadujeme

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na email clovekaprostor@gmail.com. Děkujeme.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář