Florentinum

Florentinum
Architekt projektu:Ing. arch. Jan Šimek
Hlavní inženýr: Ing. Vladimír Vacek
Tým: Ing. arch. Petra Čížková, Ing. arch. Antonín Holubec, Ing. Andrea Honejsková, Ing. Jan Krátký, Ing. Petr Kužela, Ing. arch. Hana Lukešová, Dipl. arch. Vincent Marani, AIA, Anna Salingerová, MSc., Ing. Petra Šebestová, Ing. Lenka Špirudová, Ing. Martin Vítek, Ing. arch. Boris Vološin
Adresa: Na Florenci 2116/5, Nové Město, Praha, Česká republika
Investor:Penta Investments, s.r.o.
Projekt:04/2010 - 05/2012
Realizace:05/2012 - 10/2013
Užitná plocha:126000 m2
Plocha pozemku:15200 m2


Záměrem bylo vytvořit administrativní palác s podzemním parkováním a s doplňujícími obchodními jednotkami, který by umožňoval vytvoření nového průchodu mezi ulicemi Na Poříčí a Na Florenci. Hmota nového paláce je pojednána tak, aby nerušivě nahradila stávající administrativní budovu E bývalé Typografie z předlistopadové éry a citlivě spolu s navrhovaným náměstím vrostla do vnitrobloku bývalé tiskárny.

Objekt je uzavřen kolem vnitroblokového náměstí, které je situováno o 1 m výše než ulice Na Florenci.

Objekt tvoří osmi a sedmipodlažní hmoty, které jsou ve východní a západní části propojeny organicky tvarovanými "věžemi" s žebry. Ta v parteru přecházejí do navržené zeleně a sadových úprav v Desfourské zahradě.

Do vnitroblokového náměstí je zaústěn hlavní vstup do areálu v ose jižní fasády z ulice Na Florenci. Náměstí slouží zejména uživatelům kancelářských ploch, ale umožňuje i průchod do pasáže propojující ulice Na Poříčí a Na Florenci. Vzniká tak polo-veřejný městský prostor, který v parteru umožňuje mix kancelářských ploch spolu s kavárnami, restauracemi a doplňkovými obchodními funkcemi (např. reprografické služby, kurýrní služby, cestovní kanceláře apod.) Druhé až deváté nadzemní podlaží je věnováno pouze administrativní funkci. Nad posledním podlažím jsou na střechách umístěné nezbytné technologie vizuálně kryté zástěnami.

Vstup do jednotlivých kancelářských křídel objektu vede přes zmíněné otevřené náměstí, z něhož jsou navrženy vstupy do třech hlavních a jedné podružné recepce. Vstupní recepce jsou dvoupatrové. Z důvodu kontroly pohybu osob jsou výtahy z garáží řešeny jako přestupní v hlavních recepcích. Pro orientaci uživatelů a návštěvníků budovy je v rámci náměstí vytvořen orientační systém.

K areálu přiléhá tzv. Desfourská zahrada, která je vybudovaná na místě původních garáží bývalé Typografie. Zahrada je přímo propojena s nově vytvořeným vnitroblokovým náměstím a slouží zejména nájemcům a návštěvníkům objektu, ale díky volnému přístupu poslouží i jako veřejná odpočinková zóna.

Parkovací kapacity jsou soustředěny do tří podzemních podlaží, která jsou přístupná rampou z ulice Na Florenci v rámci východní části uliční fasády. V podzemí se soustřeďuje veškeré parkování potřebné pro funkce centra včetně rekonstruované budovy A (historická budova Na Poříčí č.p. 1048). Zásobování obchodů probíhá rovněž přes podzemní podlaží centra. V podzemí objektu jsou rovněž lokalizována veškerá technická zařízení budovy a omezená kapacita skladovacích prostor pro nájemce.

Fasády jsou řešeny modulovou fasádní konstrukcí s předsazeným sklobetonovým obkladem světlé barvy v typových podlažích a tmavé barvy v parteru. Fasádní obklad nejvyšších ustupujících podlaží je vyroben z alucobondu černé barvy. Moduly pevného zasklení jsou doplněny o otvíravé moduly umožňující nájemcům přirozené větrání. Všechny fasádní moduly jsou vybavené vnitřním stíněním, které umožňuje individuálně nastavit světelnou pohodu v interiéru. Fasády exponované přímému slunečnímu svitu jsou navíc vybaveny vnějším stíněním – roletami, které napomáhají minimalizaci tepelných zisků uvnitř budovy.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Stromy
Albert
04.10.19 10:21
Kanibalizace Desfourské zahrady
Jaroslav Malý
16.10.19 05:22
... No,...
šakal
17.10.19 10:25
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od jakub cigler architekti