Vystoupení členů Rady architektů na TUL v Liberci

Zdroj
FUA TUL
Vložil
Tisková zpráva
23.04.2018 08:30
Liberec

Josef Smutný
Martin Kloda
Jakub Cigler
Jana Medlíková

V pondělí 23. dubna 2018 v 18:00 hodin se na půdě Technické univerzity v Liberci v budově G, sálu 112 uskuteční představení členů obnovené Rady architektů v Liberci.
Úlohou Rady architektů je především posoudit předložené návrhy z pohledu kontextu města, architektonických kvalit a veřejného zájmu. Je poradním orgánem primátora a Odboru hlavního architekta. Přináší nezávislý expertní pohled na záměry a projekty, které ovlivňují a spoluvytvářejí obraz města. Rada může také sama vyvinout iniciativu a vytipovat problematická místa či iniciovat vznik architektonické soutěže. Na podobném principu fungují obdobné rady v Rakousku, Švýcarsku či Německu. Zde také působili zahraniční členové Rady – konkrétně v Salzburku a Hamburku. Rada má ale před sebou i další poměrně náročný úkol. Za přibližně 6 měsíců si musí získat podporu nejen současných, ale i budoucích zastupitelů, a také přízeň obyvatel Liberce.
I proto by ráda podrobně představila zahraniční členy Rady, jejich názory a přístup k plánování města na veřejné přednášce. Její součástí bude také krátké představení ostatních členů Rady a následná diskuze.
Kdo jsou tedy architekti, kteří pomáhají rozhodovat o velkých projektech v Liberci? Přijďte se s nimi seznámit.

Peter Gero, Hamburk
Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Odborný garant projektu „Trenčín si TY“ (tvorba územního plánu centrální zóny města). Ve své přednášce bude hovořit o výstavbě Hafen city v Hamburku, základních principech v plánování měst, problematice měst postižených odchodem části obyvatel či plošnou devastací území, podobně jako Liberec.

Christoph Braumann, Salzburg

Architekt zabývající se územním plánováním a jeho historií a autor mnoha publikací a článků. Od roku 1991 do roku 2015 vedl oddělení „Regionální plánování a Geografický informační systém“ v Salzburku. Právě principy plánování v Salzburku budou hlavním tématem jeho přednášky.
Dalšími přednášejícími budou: Josef Smutný, Martin Kloda, Jakub Cígler, Jana Medlíková a Petr Kincl Přednášky doplní také krátká diskuze.
Na přednášku vás srdečně zvou primátor města Liberec Tibor Batthyány a rektor Techincké univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

Více informací >
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Uznávaný odborník, ke kterému se nikde nehlásí
Jaroslav Tauchman
14.06.18 06:13
zobrazit všechny komentáře