Biografie
Prof. Ing. arch. Mirko Baum patří bezpochyby mezi architekty, kteří se dokázali prosadit nejen v domácím prostředí, ale po odchodu z republiky v roce 1974 i v zahraničí. Člen tzv. Školky sdružující mladé a nadějné architekty v libereckém Stavoprojektu pod názvem SIAL po odchodu do Německa působil dvě desetletí jako profesor architektury na RWTH Aachen. Mirko Baum vstoupil do SIALu v 60. letech a již od začátku vynikal zájmem o technologický a inženýrský základ architektonického díla. Z jeho prací lze číst okouzlení tvorbou R. B. Fullera, skupiny Archigram nebo ranými pracemi J. Stirlinga. To vše jsou osobnosti a skupiny, jež stály na počátku hnutí HIGH-TECH. Na podobné bázi - inženýrských a konstruktérských základech stavěl i Baumův berlínský zaměstnavatel J. P. Kleihues, v jehož ateliéru strávil Baum poměrně dlouhá léta. Jeho jasný a racionální pohled na architekturu, vliv SIALského mašinismu obohacený o použití moderních technologií prezentují nejen studie a projekty ze Školky, ale i jeho pozdější práce z emigrace.

1944 - narozen v Mladé Boleslavi
1962-69 - studium architektury na ČVUT v Praze
1970 - zakládající člen komuny architektů Školka SIAL v Liberci a její aktivní člen do roku 1974
1974-76 - zaměstnán v architektonické kanceláři Kraemer, Sieverts und Partner v Kolíně nad Rýnem
1976-91 - vedoucí projektant v atelieru J. P. Kleihuese v Dülmenu / Westfálsko
1988 - asistent ve třídě architektury profesora Kleihuese na Letní Akademii v Salzburku
od r. 1990 - přednášky na různých akademických institucích v České republice, Německu a Švýcarsku
1991 - hostující profesor na univerzitě v Kasselu
od r. 1993 - profesor na Technické Univerzitě v Cáchách, od r. 2013 její emeritus
od r. 2007 - spolupráce s Davidem Barošem ve sdružení baum & baroš ARCHITEKTI
2014-17 - spolupráce s Vladimírem Janatou ve společnosti EXCON - Baum

Realizations and projects

Další stavby
Obchodní a obytné centrum (u J.P.K.), Dorsten, 1975-82
Ocelový krov nad hl. lodí Karmelitánského kláštera (u J.P.K.), Frankfurt n/M., 1980-89


0 comments
add comment