Mirko Baum: Kit of parts

Aditivní konstrukce a prefabrikace

Source
FA ČVUT
Publisher
Tisková zpráva
23.04.2019 00:10
Lectures

Czech Republic

Prague

Dejvice

Mirko Baum

Srdečně zveme na  přednášku hostujícího profesora FA ČVUT prof. Ing. arch. Mirko Bauma, která je určena pro širokou veřejnost.

Cyklus přednášek nazvaný Svět konstrukce / konstrukce světa se skládá z 11 přednášek k teorii vztahu konstrukce a formy. Společným jmenovatelem přednášek zaměřených z jedné třetiny na teorii, zbytek na příklady z oblasti techniky, umění a architektury, je konstrukce v jejích kulturně-historických souvislostech. Témata částečně vycházející z knihy „Ulice na konci světa / Strasse am Ende der Welt“.

Každá přednáška potrvá 90 minut.
Po každé přednášce navazuje prostor pro debatu.

3. Blok se koná v termínu 23. 4. - 25. 4. 2019 vždy od 18.00h v posluchárně č.105 nebo č. 155.

3.09 Kit of parts / 23. 4. 2019 (m.č. 105)
- Aditivní konstrukce a prefabrikace
3.10 Coincidentia oppositorum / 24. 4. 2019 (m.č. 155)
3.11 Tensegrity / 25. 4. 2019 (m.č. 105)

Přednášky budou v češtině a budou probíhat ve třech blocích.

Facebooková událost >
0 comments
add comment

Related articles