Mirko Baum - Výtoňský železniční most

Source
Mirko Baum
Publisher
Tisková zpráva
16.06.2023 09:30
Czech Republic

Prague

Vyšehrad

Mirko Baum
baum & baroš ARCHITEKTI

Zamyšlení nad variantami rekonstrukce výtoňského mostu v Praze s přihlédnutím k analogii rekonstrukce mostu Hohenzollern v Kolíně nad Rýnem.
Vážený pane ministře, milý pane Kupko!
Navazuji na naše poslední, bohužel jen digitální a technicky ne zcela dokonalé setkání, tentokrát však ne za iniciativu „Nebourat", ale jako soukromá osoba, architekt, konstruktér mostních konstrukcí a člověk, jemuž tvář našeho hlavního města není lhostejná. Aktuálním impulsem tohoto dopisu je Vám jistě známé vyjádření účastníků sympozia Mosty, jemuž z důvodu odborné kompetence je jen velmi těžké odporovat.
Dopis opět poukazuje na nesmiřitelnost obou táborů, jež smířit je účelem přiloženého zamyšlení, které přináší nástin několika variant možného řešení. Za úvahu stojí především varianta C, jejíž doporučení k realizaci by po nepodstatných úpravách přineslo moderní derivát historické konstrukce a nepoškodilo tím ani panorama Prahy ani proběhlý soutěžní dialog. Tuto možnost jsem už ostatně nastínil během našeho setkání a ani mé poukázání na analogii rekonstrukce mostu Hohenzollern v Kolíně nad Rýnem Vám není nové.
Nic neměním na mém názoru na výtvarnou a konzervátorskou neakceptovatelnost návrhu oceněného v soutěžním dialogu první cenou, který, ač technicky jistě zcela korektní, přináší do panoramatu pražských mostů cizí a banální novotvar.
V naději na citlivé uplatnění Vašeho vlivu na výsledné rozhodnutí zůstávám
v dokonalé úctě Váš
Mirko Baum
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
Výtoňský železniční most
Gája
16.06.23 12:41
Já myslím,...
šakal
16.06.23 04:23
variant bude víc
robert
21.06.23 12:39
Probohavšivýho!...
šakal
23.06.23 09:36
show all comments

Related articles