Architektonické školství - Mirko Baum

Městská knihovna Ostrava, 16. 6. 2006 | Organizátoři: Era 21 a Centrum nové architektury
reakce na diskusi

Publisher
Rostislav Koryčánek
25.09.2006 00:00
Mirko Baum

> Úvodní referát
> Záznam diskuse
Názory diskutujících:
> Yvette Vašourková
> Jakub Kynčl
> Ladislav Lábus
> Emil Přikryl
> František Sedláček
> Aleš Student
> Jiří Suchomel
Reakce vyzvaných osobností:
> Mirko Baum
> Karel Doležel
> Helena Jiskrová
> Ivan Koleček
> Miroslav Masák
> Alois Nový
> Petr Pelčák
> Marian ZervanJsem přesvědčen, že masové školství je v nejlepším případě schopno zprostředkovat pouze technické znalosti. To znamená znalosti o tom, jak se co dělá, nikoliv však proč se to dělá. Podle mého názoru je jedinou cestou k povolání architekta mistrovské studium. Tj. učit se od někoho, s jehož uměleckým názorem nemusím nutně souhlasit, ale kdo mi ukáže, že povolání architekta není pouze jednou z cest k uhájení biologické existence a vytouženou cestou na pestré stránky módních časopisů, ale především cestou, jak se naučit cítit "být povolán" a vyvodit z toho odpovídající etické konsekvence. Já osobně jsem měl mistry tři. Prvním byl můj otec, strojní inženýr v mladoboleslavské Škodovce, který mě naučil rýsovat a milovat technické výkresy, druhým Karel Hubáček, který mi ukázal jak "provádět neproveditelné" a nenadělat si hned při první příležitosti do kalhot a třetím Josef Paul Kleihues, který mi otevřel oči pro dějinný kontext a intelektuální dimenzi architektury. Vím, že osobnosti tohoto druhu vymírají, ale stále ještě existují a je třeba je hledat a to v každém případě mimo scénu aktuálních architektonických hvězd. Pokud to jako student vezmu vážně, mohu jednou sám přispět k tomu, aby tento ohrožený druh přežil. Kvalita je nakažlivá.


Prof. Ing. arch. Mirko Baum je profesorem na RWTH v Cáchách
0 comments
add comment