Mirko Baum: Coincidentia oppositorum

O předpjatých táhlových systémech

Source
FA VUT
Publisher
Tisková zpráva
01.12.2016 00:15
Mirko Baum
baum & baroš ARCHITEKTI

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v 17:00 hodin v aule A310 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně (Poříčí 5) uskuteční přednáška profesora Mirko Bauma, který je zakládající člen liberecké Školky a profesor na fakultě architektury technické univerzity v Cáchách. Přednáška s názvem Coincidentia oppositorum (lat. Jednota protikladů) O předpjatých táhlových systémech se bude skládat z teoretické a praktické části. První část bude pojednávat o předpjatých táhlových systémech v technicko-kulturně-historických souvislostech a druhé části bude detailně představen Komenského most v Jaroměři, poslední realizace ateliéru baum & baroš ARCHITEKTI.

Prof. Ing.arch. Mirko Baum (*1944 Mladá Boleslav) patří bezpochyby mezi architekty, kteří se dokázali prosadit nejen v domácím prostředí, ale po odchodu z republiky v roce 1974 i v zahraničí. Člen tzv. Školky sdružující mladé a nadějné architekty v libereckém Stavoprojektu pod názvem SIAL nyní působí v Německu jako profesor architektury na RWTH Aachen. Mirko Baum vstoupil do SIALu v 60. letech a již od začátku vynikal zájmem o technologický a inženýrský základ architektonického díla. Z jeho prací lze číst okouzlení tvorbou R. B. Fullera, skupiny Archigram nebo ranými pracemi J. Stirlinga. To vše jsou osobnosti a skupiny, jež stály na počátku hnutí Hi-tech. Na podobné bázi - inženýrských a konstruktérských základech stavěl i Baumův berlínský zaměstnavatel J. P. Kleihues, v jehož ateliéru strávil Baum poměrně dlouhá léta. Jeho jasný a racionální pohled na architekturu, vliv SIALského mašinismu obohacený o použití moderních technologií prezentují nejen studie a projekty ze Školky, ale i jeho pozdější práce z emigrace. Inspirace průmyslem, i když ne v tak "syrové" podobě jako u prací z libereckého období, je cítit i ve stavbě vlastního RD v Roetgenu a také poslední relizaci - nového objektu Fakulty architektury v Cáchách. V roce 2007 založil v Cáchách společně s Davidem Barošem ateliér baum & baroš architekti.

Přednáška se koná v zimním semestru 2016 v rámci předmětu 'Architekt v praxi' určeného pro studenty 2. ročníku MSP na FA VUT. Předmět je otevřen všem zájemcům na fakultě i široké veřejnosti.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles