Biografie
1955 - narodil se 26. září v Brně
1981 - diplom na Fakultě architektury VUT v Brně
1981-90 - Stavoprojekt Brno, Atelier 01, vedoucí
1990-92 - hlavní architekt města Telč
1990 - letní škola architektury prince Charlese v Oxfordu a Římě
1990-92 - člen Památkové rady Pražského hradu
1992
- učitel Letní školy architektury v Liberci
1991-96
- od r. 2001 externí učitel Fakulty architektury VUT Brno
2001-05
- člen redakční rady časopisu Architekt
2006
- docent na FA VUT Brno
2007
- člen stavební komise dvou brněnských městských částí (Jundrov, Židenice)
2007
- člen památkové pracovní skupiny OPP Magistrátu města Brna, člen spolku S.V.Ú. Mánes
2008
- vyučující na VŠB-TU Ostrava, obor architektura – atelierová tvorba, přednášky z teorie architektury

Realizace a projekty