Administrativní budova Rohan – River Garden

Administrativní budova Rohan – River Garden
Spolupráce:Igor Bielik, Zdeněk Šuchma, Jiří Vokřál, Anna Koželouhová, Markéta Jelenová (výmalby ve vstupech)
Adresa: Rohanské nábřeží 15, Karlín, Praha, Česká republika
Investor:Topas Real
Projekt:2009-11
Realizace:2011-12
Užitná plocha:13606 m2
Obestavěný prostor:56845 m3


Jedná se o koncept kancelářského modulu a přirozené skladby funkcí. Výraz domu je tvořen posloupností a rytmizací oken, portálů a kolonády. Budova je kancelářský objekt, který má půdorysný tvar "U" s nestejně dlouhými rameny o rozměrech 78,3 x 31,7 m s 8 nadzemními a 2 podzemními podlažími, 7. a 8. nadzemní podlaží (dále NP) jsou půdorysně ustupující. Při ulici "Rohanské nábřeží" je v úrovni 1. - 2. NP kolonáda s hloubkou 3,8 m s veřejně přístupným chodníkem. Budova má dvě vertikální komunikační jádra s vnitřními schodišti a výtahy. 1. - 2. podzemní podlaží jsou uspořádána jako polopatra a jsou v nich umístěna stání pro parkování vozidel, místnosti pro technologii objektu a skladovací prostory. V 1. NP jsou komerční pronajímatelné prostory pro obchody se samostatnými vstupy z ulice a s nezbytným provozním a hygienickým zázemím. Vstup do administrativní části objektu je dvěma hlavními portály do recepcí v 1. NP z Rohanského nábřeží. Na recepce, jež jsou pojaty jako převýšený prostý, ale výtvarně řešený prostor (výmalby od akad. malířky Markéty Jelenové), navazuje technický velín objektu. 2. - 8. NP jsou navržena jako halové kancelářské prostory typu "open space". Na dvě úsporně řešená komunikační jádra navazují v každém podlaží společné prostory s hygienickým zařízením. Každé administrativní podlaží je dále vybaveno dvěma čajovými kuchyňkami. To umožňuje značnou variabilitu přepažení pro jednotlivé firmy. V 7. NP je z kanceláří přístupná střešní terasa vzniklá půdorysným ustoupení dvou posledních podlaží. V 8. NP je výstup schodištěm na plochou střechu, která je využita k umístění technologických zařízení.
Na tomto projektu se investor a dodavatel vstřícně vůči sobě snažili o vyvážený a maximálně racionální standard za investování minimálních prostředků, ale tak, aby zůstalo na aspoň část nadstandardního řešení. To znamená, že v parteru jsou kamenné fasády a nestandardní pojetí klasicizujícího, tedy na detail a kvalitu materiálů náročného prostředí vstupních částí i navazujících fasádních prvků. Celkové uspořádání tak přes univerzální zadání kancelářské budovy alternuje modernisticky architektonický, "skleněný globalismus" - zde stojí Rohan oproti tomu např. posloupností a konkrétností lidsky baltického pojetí, např. pomocí tělesné rytmizace okny, portály, v parteru městským modulem kolonády s kamennými prvky. Architektura vychází z mála, co umožňuje základní porce obecně uchopitelného kancelářského modulu (1,35 - 1,40 m) a přirozená skladba základních funkcí. Použití tohoto systému je úzce spjato s architektonickým řešením stavby, zejména s fasádním systémem také lépe umožňujícím řešení interiéru bez složitých zásahů. Celé ekonomické řešení je provázáno s architektonickým, tedy rozvrženo tak, aby zde nedocházelo ke zbytečným ztrátám při klientských změnách, a aby tak lidské vnitřní prostředí vytvářela samotná podstata návrhu.
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Hm,...
šakal
17.09.14 02:21
...náhrobku...
Zdeněk Skála
18.09.14 11:21
Křoví
Marek Rychtář
18.09.14 02:51
Kdepak...
Plánička
18.09.14 06:08
...No jo,...
šakal
19.09.14 10:22
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno