Ateliér Brno byl založen v roce 1991 autorizovaným architektem Petrem Hrůšou. V r. 1992 bylo založeno sdružení s Ing. arch. Petrem Pelčákem. Od roku 1998 proběhla transformace na společnost s ručením omezeným - do r. 2007 pod názvem „Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o. Roku 2008 byl změněn název společnosti na Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. s jednatelem Petrem Hrůšou.
      Společnost je nezávislé architektonické studio, jehož nezávislost a odpovědnost podléhá předpisům České komory architektů. Zaměřuje se výhradně na zpracování a dodávku veškerých projekčních prací souvisejících s investiční činností včetně výkonu autorského dozoru, ale také na kompletní výkon inženýrské činnosti v souvislosti s projektovou činností a realizací staveb, na poradenskou a konzultační činnost při přípravě staveb a investic. Pro zahraniční investory společnost běžně plní zakázky i v anglickém a německém jazyce. Práce společnosti jsou pravidelně uveřejňovány v architektonických publikacích a získávají ocenění v architektonických soutěžích, kterých se společnost účastní.

Realizace a projekty