Parkovací dům Domini Park

Parkovací dům Domini Park
Spolupráce:Igor Bielik, Vít Zenkl
Adresa: Husova 536/14, Brno, Česká republika
Projekt:2009-14
Realizace:2016
Užitná plocha:11800 m2
Zastavěná plocha:1485 m2
Plocha pozemku:1400 m2
Obestavěný prostor:38350 m3


Parkovací dům se nachází v centru města, v návaznosti na historický areál Zemského sněmu, sídlo Radních a části Magistrátu města. Sousední objekty jsou památkově chráněné budovy a konstrukce (středověká hradební zeď) z různých historických období.
Objekt je významný pro vyčištění přilehlých prostranství, zejména náměstí před radnicí od aut a je hlavním záchytným parkováním pro obsluhu vnitřního města.
Má záměrně značnou ale místu přiměřenou kapacitu 360 vozidel ve dvou vícepodlažních blocích parkovacích stání posunutých vůči sobě výškově o polovinu v jednosměrném provozu polorampami. Vjezd do parkovacího domu je v úrovni 2.NP, výjezd je z nejnižšího 2. podzemního podlaží a to tunelem, který se vyhýbá odtahu vzduchotechniky z vedlejšího hotelu. Všechna patra parkovacího domu jsou propojena vnitřním schodištěm s dvojící výtahů a druhým požárním schodištěm.
Architektonicky objemově jde o jednu hmotu nahoře ustupující k převýšenému nároží. Dvoudílné otvory v parkovacích podlažích jsou jako větrací otvory zajištěny ocelovou sítí a kamenným dělicím sloupkem; je to odkaz na klasická východiska detailů v soudobém pojetí. Fasáda je i v tomto smyslu omítnuta přírodní dvouvrstvou vápennou probarvenou omítkou bez nátěru a na ní se právě uplatňují minimalizované, leč přesto klasické materiály evokující prvky z přírodního kamene - okenní sloupky, parapety, krytí atik, říms a sokly. Budova je navržena jako železobetonový monolitický betonový skelet založený na pilotách. Nosné konstrukce tvoří obvodové železobetonové monolitické stěny a stropy. Obchodní prostory jsou zaskleny do hliníkových rámů. Zastřešení je jak plochými střechami, tak krovovou konstrukcí ve tvaru plochy konoidu pokryté měděným plechem.
V přízemí ve vazbě na uliční niveletu u nároží objektu je pro živý parter pronajímatelný prostor. Převažující jsou parkovací plochy, kde nadzemní část tvoří 8 nízkých parkovacích podlaží (sv. 2,55 m) a v 8.NP je kulturně koncipovaný nájemní prostor s exkluzivními výhledy na vedutu města a terasou na střeše. V parteru do ulice Panenské jsou vstupy, veřejné toalety a nájemné prostory, kde nově sídlí Turistické informační centrum.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pekne
Peter Koman
14.08.17 06:06
Dost
Ivoš
17.08.17 09:47
Náklady
Radek Horyna
18.08.17 12:11
bomba
Jan Cepník
08.12.19 04:20
katastrofa
Luboš
12.11.22 05:33
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno