Pozvánka na výstavu Stavby a projekty

Burian Křivinka Pelčák Rusín Wahla

Zdroj
Moravská galerie v Brně
Vložil
Tisková zpráva
13.03.2009 18:00
Výstavy

Respirium Uměleckoprůmyslového muzea, Moravská galerie v Brně, Husova 14
20. března - 31. května 2009
vernisáž výstavy 19. března v 18 hodin
> doprovodný program

Výstava Stavby a projekty představuje nejnovější projekty tří významných brněnských architektonických ateliérů, které se svým osobitým stylem tvorby zapsaly do tváří řady míst v České republice. Vedle Brna se můžeme s jejich projekty setkat v Litomyšli, Praze, Ostravě, ale i v příměstských oblastech nebo na vesnicích.
Architekti Aleš Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan Wahla nepracují v jedné společné kanceláři, ale jejich profesní spolupráce a přátelství existují od osmdesátých let minulého století, kdy se potkali v Brně na studiích. Po absolvování brněnské fakulty architektury začali všichni pracovat v brněnském Stavoprojektu pod vedením architekta Viktora Rudiše. Možná právě časté debaty o architektuře, které se zde odehrávaly, se staly impulzem k tomu, že s dalšími brněnskými a pražskými kolegy založili v roce 1988 sdružení Obecní dům. Ten se stal významnou platformou teoretických diskusí o architektuře a po roce 1989 zastřešoval pořádání výstav mapující vybraná témata a osobnosti z minulosti i současnosti architektury.
V praxi se tvůrci potkávali především na velkých brněnských urbanistických projektech. Na počátku 90. let to byl například projekt pro Jižní centrum, soutěž na Mendlovo náměstí nebo vítězné řešení obytné čtvrti Kamechy v Bystrci. Jednotlivé stavební zakázky už ale vznikaly odděleně. Všechny tři ateliery začínaly společně, ze stejné pozice, ve stejné době a na stejném místě. Výstava umožňuje divákům vzájemné porovnání a možná i odpoví na otázku, zda přátelství architektů přináší do jejich prací také společné rysy.
"Jejich tvorba povyšuje ráz české architektury, zušlechťuje naše okolí a tím pádem také nás, kteří můžeme být jak diváci, tak i účinkující v jejich stavbách," říká kurátorka výstavy Martina Straková.
Tímto projektem zahajuje MG samostatnou výstavní činnost prostoru zvaného už od otevření Uměleckoprůmyslového muzea po rekonstrukci v roce 2001 Respirium. Ten plánuje Moravská galerie v Brně věnovat oblasti užitého umění, designu a částečně také architektuře od počátku 20. století do současnosti.
Otevření výstavy doprovází také představení tří katalogů věnovaných práci každého z trojice ateliérů v delším časovém horizontu. Katalog vznikl ve spolupráci s přední evropskou teoretičkou umění, šéfredaktorkou architektonického časopisu TEC21 Judit Solt.

"I když Moravská galerie nemá samostatnou sbírku architektury, považujeme prezentaci architektonického díla v umělecko-historickém kontextu za iniciační a důležitou. Tato strategie souvisí na jedné straně s rozšiřováním samotného chápání pojmu architektura a se stále častějším prolínáním hranic tradičních uměleckých disciplín, na straně druhé postihuje proměny kurátorské a galerijní práce, předmětem které jsou dnes (také) stavby, projekty a modely. Ty vnímáme a prezentujeme nejen jako dokumenty formy a postupů navrhování, ale také jako příspěvek k dějinám architektonického myšlení."
Alexandra Kusá
šéfkurátorka Moravské galerie v Brně


Aleš Burian a Gustav Křivinka založili v roce 1991 architektonickou kancelář Burian-Křivinka. Ve známost vešli především jako tvůrci zdravotnických (Pavilon akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří v Brně, PET - Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně) a školských zařízení (Pavilon Hygieny VFU v Brně). Za realizace Administrativní budovy Geodis Brno a Základní školy a městské sportovní haly v Litomyšli získali Čestné uznání v GRAND PRIX Obce architektů ČR. Ve svých realizacích kladou důraz na jasné hmotové řešení, výslednou formu ale často odlehčují použitím transparentních materiálů a dosahují tak pozoruhodného napětí. V současnosti pracuje ateliér ve složení Aleš Burian, Gustav Křivinka, Pavel Havelka, Radka Neumanová, Lukáš Roubal, Ondřej Kubla, Veronika Mikulíková, Mirka Zadražilová.
> www.burian-krivinka.cz

Petr Pelčák vedl řadu let společně s Petrem Hrůšou architektonickou kancelář Ateliér Brno (1998-2008). Rekonstrukcí Denisových sadů nebo stavbou Galerie Vaňkovka ovlivnili podobu Brna a zapsali se i do tváří dalších měst. Pod hlavičkou Ateliéru Brno vznikl také návrh rekonstrukce Rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici, který spravuje Moravská galerie v Brně. Jejich společné projekty získaly řadu ocenění. Od roku 2008 vede Petr Pelčák samostatně ateliér Pelčák a Partner Architekti, který funguje ve složení Rastislav Balog, Mirka Blechová, Michaela Brychtová, Šárka Justová, Michaela Kasková, Jakub Kovářík, Viktor Kvita, Lenka Musilová, Petr Pelčák, Petr Uhrín, David Vahala, Lenka Vořechovská a Zbyněk Zavřel. Zabývá se projekty obytných domů, administrativních budov a také urbanismem. Architektonické tvorbě Petra Pelčáka je vlastní jednoduchost a úspornost, geometrická forma, k níž dospívá, je zároveň ornamentální. Příznačný je také důraz kladený na materiál, detail a jeho zpracování.
> www.pelcak.cz

Tomáš Rusín a Ivan Wahla pracují od roku 1990 pod hlavičkou RAW. Svými početnými projekty kaváren (Café Blau, Café Onyx, Café Steiner) a portálů přispívají k spoluutváření městského parteru. Úspěšně se věnují i rekonstrukcím (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra v Brně na Cejlu, Obchodní dům Petrov v Brně). Pozornost si zaslouží i návrhy rodinných domů (rodinný dům v Mokré hoře, vily v Jundrově a na Kamechách). Tomáš Rusín je veřejnosti znám také jako tvůrce scénických řešení v divadlech v Česku i na Slovensku. Řada jejich realizací byla oceněná v GRAND PRIX Obce architektů ČR a dalšími cenami. Na první pohled střízlivé projekty otevřeně se hlásící k formám meziválečné moderny zaujmou výběrem materiálů, jemným detailem a kvalitou provedení. V současnosti pracuje ateliér ve složení Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Petr Mutina, Lukáš Vágner, Lenka Brychtová a Libor Šupler.
> www.raw.cz
Martina Straková
kurátorka Moravské galerie v BrněAUTOŘI VÝSTAVY
Aleš Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš Rusín, Ivan Wahla

KURÁTORKA VÝSTAVY
Martina Straková

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ VÝSTAVY
Aleš Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan Wahla

GRAFICKÁ ÚPRAVA TISKOVIN
studio Židlický

PRODUKCE VÝSTAVY
Veronika Jičínská, Miroslava Pluháčková

PROPAGACE VÝSTAVY
Simona Juračková, Hana Laudátová, Lenka Němcová

INSTALACE VÝSTAVY
Lubomír Cének, Petr Kolaja, Martin Ondruš, Jiří Šujan

DOPROVODNÝ PROGRAM
Ludmila Horáková, Jitka Petřeková, Eva Strouhalová, Silvie Šeborová, tel.: +420 532 169 151, e-mail: da@moravska-galerie.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články