III. Základní škola a Městská sportovní hala

III. Základní škola a Městská sportovní hala
Adresa: T. G. Masaryka 1145, Litomyšl, Česká republika
Investor:Město Litomyšl
Soutěž:1994
Projekt:1995
Realizace:1995-98
Náklady:142 000 000 CZK


Rozhodující úlohu při utváření celkové koncepce školy měl její vztah k městu, především k historickému jádru s výraznou siluetou zámku a piaristického a děkanského kostela. K ní je orientováno hlavní průčelí i vstup.
Kompozice je dále ovlivněna svým okolím a je dána polohou učebnových pavilonů a tělocvičny. Tři učebnová křídla ve tvaru písmene U vymezují polouzavřený dvůr, který slouží ke hrám a oddechu žáků o přestávkách i v mimoškolní době. Dvůr je ukončen venkovním amfiteátrem, využívajícím stávajícího terénního reliéfu. Celý areál je ze západní strany uzavřen tělocvičnou.
Nádvoří stejně jako celá škola však není uzavřeno a komunikuje s okolím prosklenými částmi jednotlivých průčelí (vstup, schodiště, studovna a převýšený modul samostatného přístupu do dvora, jehož součástí je i prosklený spojovací most jižního křídla školy). Tato transparentnost je oboustranná a stvrzuje otevřený demokratický charakter školy, jejíž život je kolemjdoucímu jasně čitelný a nekončí úderem poslední hodiny. Otevřenost školy vytváří dobré podmínky k mimoškolním aktivitám a škola se stává přirozeným společenským střediskem této části města.
Tělocvična je spojena krytou chodbou se základní školou v úrovni 2. nadzemního podlaží a dále je samostatně přístupná z obslužné komunikace podél severní hranice areálu. Aby velký objem tělocvičny nebyl bariérou mezi prostorem nad školou a městem, je její horní část pod vlastní střešní konstrukcí prosklená a umožňuje vizuální kontakt obou částí města. Škola je navržena jako třípodlažní budova zastřešená částečně nízkými pultovými střechami s výraznou betonovou římsou (učebnová část), částečně střechou plochou (chodby a příslušenství). Východní křídlo školy je podsklepeno. Hlavní křídla, kde jsou umístěny kmenové učebny, jsou navržena jako dispoziční dvojtrakty, umožňující oboustranné prosvětlení. Učebny I. stupně jsou spojeny samostatným schodištěm. Ze vstupní haly je přístupná aula, která slouží také k pohybové výchově, a oba prostory je možno při větších společenských akcích propojit.
Převlékání dětí je řešeno bez centrálních šaten. Pro přezouvání a ukládání oděvů jsou na chodbách u kmenových učeben navrženy šatnové boxy, vymezené vůči chodbě pevnými barevnými stěnami. Konstrukčně je základní škola provedena v technologii monolitického betonu na modulové osnově 7,8 x 7,8 m, resp. 7,8 x 3,9 m. Tělocvična je zastřešena dřevěnými prutově-lanovými prostorovými vazníky s rozponem 27,6 m. Střecha je vynášena betonovými profilovanými sloupy, které jsou v horní prosklené části ocelové.
Veškeré rozvody a instalace jsou vedeny v instalačních nikách přístupných z chodeb.
Materiálové řešení. Okna jsou dřevěná, prosklené stěny hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Dveře jsou dřevěné lafovkové s oboustranným barevným laminátem. Dveře šatních boxů z tahokovu. Podlahy učeben a chodeb jsou z přírodních linoleí, vstupní hala a schodiště z broušeného teraca.
Na chodbách a v učebnách jsou navrženy solitérní podhledy z akustického sádrokartonu, které zároveň vynášejí i umělé osvětlení. Východní průčelí, které je zatíženo hlukem z přilehlé státní silnice, je zaskleno dvojskly se zvýšeným akustickým útlumem.
Venkovní fasáda je z dvouvrstvé omítky s finální úpravou probarveným silikátovým štukem. Rámy učebnových částí jsou v přízemí obloženy betonovými prefabrikáty, parapetní výplně rámů jsou laminátové. Stínění oken bude z venkovních navíjecích rolet. Venkovní ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonická kancelář Burian - Křivinka