PET Centrum MOÚ

Pavilon výroby radiofarmak a Oddělení nukleární medicíny

PET Centrum MOÚ
Adresa: Žlutý kopec 7, Staré Brno, Brno, Česká republika
Investor:Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.; Masarykův onkologický ústav
Realizace:2005-07


Architektonické řešení
Kompozice stavby je dána jednoduchým dvojpodlažním kubusem obdélníkového tvaru. Z  této lapidární hmoty, odpovídající svými půdorysnými rozměry sousednímu křídlu diagnostického centra, je dle potřeby odebírán nebo přidáván další objem dle potřeb budoucího uživatele. V přízemí je tak dům rozdělen do dvou částí, mezi kterými probíhá dopravní obsluha stavby a příjezd sanitek, v patře se naopak uplatňují výrazné konzoly čekáren (jižní průčelí) a pracoven lékařů (severní průčelí). Toto výrazné hmotové uspořádání se promítá i  v materiálovém řešení. Zatímco vlastní korpus stavby je členěn na plné a prosklené plochy s výraznou horizontalitou, konzoly jsou navrženy z barveného pohledového betonu. Stavbu ukončují střešní nástavby světlíků a strojovny vzduchotechniky v kovovém provedení.
Výplně otvorů budou dřevohlinikové, podlahy povlakové z přírodních linoleí, část podhledů bude akustických.
Celkový výraz stavby bude ryze soudobý. Cílem řešení je moderní zdravotnická stavba, která se sebevědomě přiřadí ke kvalitním stavbám celého areálu.

Statické řešení
Celá stavba je navržena v technologii monolitického železobetonového skeletu se základním nosným modulem 7,2 x 7,2 m.
Vzhledem ke zkušenostem se zakládáním sousedních objektů, bylo důvodné předpokládat skalní podloží, které umožňuje založit stavbu velmi hospodárně na plošných základech. Obvodové zdivo suterénu je navrženo z monolitického železobetonu. tl. 300 mm, stropní desky tl. 270 mm. Konzoly 2. podlaží jsou sepnuty průvlaky pod stropem 2. podlaží. Sepnutí je navrženo předpínacími lany, které probíhají při spodním líci průvlaků a umožňují provádění instalačních prostupů v  jejich střední části.
Stavba je zavětrována ztužujícími stěnami výtahů.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Není co dodat
Eva 2
05.12.08 11:27
i v reálu paráda
brňan
27.10.09 12:55
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architektonická kancelář Burian - Křivinka Atelier 2002