Rodinný dům Malíkovi

Rodinný dům Malíkovi
Adresa: Tumaňanova 25a, Mokrá Hora, Brno, Česká republika
Projekt:2000-01
Realizace:2001-02
Zastavěná plocha:113 m2
Obestavěný prostor:850 m3


Rodinný dům je součástí řadové zástavby v typické příměstské vesnici. Z jižní strany je parcela zastíněna vysokou štítovou zdí sousedního domu a jeho dvorního křídla s terasou. Aby byl tento nepříznivý dopad okolní zástavby, zejména nežádoucí výhled z terasy sousedů na pozemek klienta, maximálně eliminován, byl zvolen čtvercový půdorys domu s většími odstupy od okolních parcel a navrženo „atrium" s malou salou terrenou, kterou tvoří dvě paralelní ocelové stěny s dřevěnou výplní.
Dům je dvoupodlažní, orientovaný s ohledem na charakter přiléhajících prostor. Západní fasáda s připojeným atriem, salou terrenou a balkonem s terasou je co nejvíce otevřená do zahrady velkými skleněnými stěnami. Ostatní fasády, přiléhající k rušné ulici nebo orientované ke štítové zdi a parcele sousedního domu, mají naopak co nejmenší okenní otvory. Dispoziční uspořádání přízemí s čtvercovou halou umožňuje přímý vstup do zázemí hygienického a do obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou. Přes komoru lze vejít do garáže a rovněž do kuchyně. Obývací pokoj je orientován prosklenou stěnou do zahrady a je propojen s kuchyní posuvnou červenou stěnou s horizontálním okénkem.
Otevřené schodiště spojuje přízemí s halou v horním podlaží, v níž jsou symetricky uspořádány dveře vedoucí do ložnic a koupelny. Z materiálů byly pro konstrukce využity dřevo, ocel a sklo. Fasáda je světle šedá, okna a zámečnické výrobky jsou tmavošedé.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od RAW