Pavilon Hygieny VFU v Brně

Pavilon Hygieny VFU v Brně
Nový pavilon hygieny leží v jihozápadním rohu areálu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně-Králově Poli v blízkosti křižovatky ulice Domažlické a Chodské. Cílem výstavby nového Pavilonu hygieny bylo vybudovat moderní studijní a vědecko-výzkumného pracoviště, které bude poskytovat kvalitní pedagogické i výzkumné zázemí pro rozvíjející se obor hygieny potravin. Pavilon je navržen v místě bývalých stájí, které byly před zahájením výstavby asanovány. K dispozici byl jen úzký dlouhý prostor mezi tenisovými kurty a Ústavem hygieny a technologie masa. Do nového pavilonu jsou umístěny provozy Ústavu hygieny a technologie masa a Ústavu hygieny a technologie mléka, společné provozy, posluchárny, studovny a seminární místnosti. Pavilon hygieny je na úrovni 2. NP propojen mostem s budovou Ústavu hygieny a technologie masa, který je v sou- sedství. Toto propojení umožní využívání společných výukových prostor umístěných v budově.
Je samozřejmostí, že Pavilon je navržen tak, aby vyhovoval podmínkám bezbariérového užívání stavby. Výškové členění stavby tedy muselo být přizpůsobeno historické budově Ústavu hygieny a technologie masa, aby komunikační vazby byly bezbariérové.
Budova má tři nadzemních podlaží. V místě technického zázemí budovy jsou navrženy čtyři nadzemní podlaží, a to vložením technického mezipatra mezi 1. a 2. NP. Jedná se o dispoziční i konstrukční trojtrakt. Nosnou konstrukci pavilonu tvoří betonový skelet. Stavba je zastřešena plochou střechou prolomenou světlíky nad schodišti.
Základní hmotu pavilonu tvoří kvádr o rozměrech 76x15x12m, z kterého dle potřeby jednotlivých podlaží hmota vystupuje. Hlavní tělo pavilonu je členěno pravidelným rytmem okenních otvorů pracoven, učeben a laboratoří. Tento rytmus je narušen velkými plochami mléčného a světle zeleně fosforeskujícího polykarbonátu. Do polykarbonátových fasád jsou nepravidelně vloženy prosklené stěny a okna s modrými a zelenými průsvitnými skly. Severní stěna posluchárny je celá prosklená ve tvaru kopírující elevaci posluchárny.
Stavba má příznivou orientaci ke světovým stranám, neboť hlavní průčelí s nejnáročnějšími provozy laboratoří a cvičeben mají východo-západní orientaci, jižní a severní průčelí tvoří štítové stěny budovy.
Architektonický výraz stavby je střízlivý a koresponduje s funkcí stavby. Nudu jednoduchého nekonečně dlouhého kvádru zahání volná kompozice použitých materiálů a barev, s kterými je nakládáno ryze výtvarným způsobem. Značný důraz je rovněž položen na řešení detailů, volbu materiálů a celkovou kvalitu provedení.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
vylet
pm
31.10.06 09:57
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Architektonická kancelář Burian - Křivinka