New Florenc, Praha

Christian Gonzalez Diaz,Virginia Hinarejos Gonzalez,Sergi Joya Rodriguez (Atelier Krátký – Marques)

Zdroj
Spolek posluchačů architektury
Vložil
Tisková zpráva
27.04.2011 13:50
Cílem projektu je obnova poškozeného městského prostředí – Florenc skýtá veliký potenciál k tomu, aby se stal důležitým městským prvkem.

Abychom toho dosáhli, rozhodli jsme se posílit veřejné prostory, vložit nové aktivity a vytvořit nové ikony, avšak respektovat přitom existující architekturu.

Nejdůležitějším rysem který jsme chtěli rozvinout byl charakter místa. Je to městský prostor definovaný pevnou hmotou pro dynamické toky lidí, avšak nalézají se zde i ostrůvky zeleně, které mohou nabídnout místo k sečkávání a odpočinku.
Věže se mohou stát ze všech směrů snadno rozpoznatelnými ikonami stanice na Florenci. Strhají bariéry místa, nabídnou nový orientační bod, ale – zejména – vytvoří spojení mezi oběma stranami železnice, tvořící nový veřejný prostor uvnitř.

Doprava z vyšších vrstev je odstraněna. Pod stanicí, pod veřejným prostorem, se nachází parkování. Doprava je dále rozdělena na veřejnou a individuální a jsou zřízeny oddělené přístupy. Takto jsou nejdůležitější úrovně určeny pouze a jen pro pěší.

Vztah mezi budovami a železnicí na které stojí se liší budova od budovy. Obě železnice jsou součástí developmentu území a jsou jeho funkční částí, ale pouze jedna železnice se v současnosti užívá, druhá se tak stává součástí nové budovy. Železnice je na vnějším okraji řešeného území a nová budova je postavena podél tak, aby dovolila vlakům neomezený provoz.

Projekt vytváří širokou oblast mezi dvěma budovami, kde je podporováno velké množství nejrůznějších veřejných ale i soukromých aktivit tak, aby bylo místo živé přes den i v noci:

- autobusová zastávka
- bydlení
- knihovna
- administrativa
- nákupní centrum
- hotel
- kulturní centrum

Polyfunkční oblast nabízí řadu lokalit kde je organizován vnitřní prostor. Okolní budovy se postarají o to, aby byl bezpečný a příjemný pro užívání a postará se tak o to, aby se Nová Florenc stala dynamickou a živou částí Prahy.Komentář poroty:
Velkorysé řešení složitého zadání úspěšně kombinuje různorodou funkční náplň a náročné provozní požadavky dopravního terminálu. Silný architektonický koncept s dvojicí „věží“ nabízí novou bránu do města a výrazný orientační bod. Rozsáhlý komplex je členěný právě tak, že si uchovává lidské měřítko, aniž by rozdrobil celek: přináší nový život do zanedbaného místa na rozhraní historického jádra a širšího městského centra. Přes svoji velikost působí navrhovaná stavba lehce a elegantně. Projekt je dílem týmové práce trojice studentů, ukazuje na vysokou míru tvůrčí synergie a schopnosti spolupráce.
0 komentářů
přidat komentář

Související články