Olověný Dušan 2011 - FLO(W) / Ateliér Florián - Kurilla

Zdroj
Spolek posluchačů architektury
Vložil
Tisková zpráva
27.04.2011 13:10
FREEFORM ARCHITECTURE ROBOTIC PRESENTATION SESSIONS

MICHAL BEDNÁŘ, PETR BLÁHA, PAVEL BORŮVKA, MILOŠ FLORIÁN, ALEŠ HAMHALTER, JAKUB JENŠOVSKÝ, LENKA KORMANÍKOVÁ, LUKÁŠ KURILLA, MICHAL KUTÁLEK, NINA HEDWIC MAINEROVÁ, CYRIL PAVLŮ, JÁCHYM PEŠEK, NGUYEN THI THANH HUONG, DIMITRI NIKITIN, MAREK RŮŽIČKA, TOMÁŠ TATÝREK, JAN TŮMA, MICHAL VALÚŠEK

FLORIAN'S STUDIO STUDENT WORK působí v rámci Fakulty architektury ČVUT Praha od roku 2004. Vedle vedoucího Miloše Floriána se na výuce a dalších aktivitách podílí především doktorand Lukáš Kurilla, pak doktorandi Nina Hedwic Mainerová, Marek Růžička a studenti, členové týmu. Na architekturu a urbanismus se pohlíží jako na multifunkční dynamické systémy.

Studio pracuje celkově na principu parametrického a generativního plánování, jež je založeno na aplikaci digitálních technik obohacených jak o pokročilé animace, simulace a nástroje pro plánování struktury formy budovy, tak i o parametrické projektové systémy a skriptovací metody. Pomocí parametrizace může architekt, designér, projektant či student generovat nekonečně mnoho podobných struktur budov či objektů, což jinými slovy znamená geometrický výstup předem definovaných rozměrových, referenčních a funkčních závislostí. Struktura je definována algoritmy, do nichž vstupuje řada proměnných, jako jsou například dimenze a počet jednotlivých komponentů. Pokud jsou algoritmické skripty, jež určují tvar a lokalizaci strukturálních komponentů, napsány dostatečně obecně, je možné měnit vstupní parametry, a tím i finální výraz. Hodnocení a vývoj variant zůstává zcela v kompetenci autora-plánovatele na rozdíl od automatického dosazování různých parametrů do formy, návrhu, architektonického modelu nebo celé struktury. V parametrickém designu jsou místo formy stanoveny jeho konkrétní parametry, které ve spojení s digitálními technologiemi je možné využít pro iterativní metody navrhování a optimalizace. Ideálem jsou strukturálně orientované modely budov, kde růst je potenciálně řízen celou vyvíjející se strukturou pomocí stávajících prvků této struktury. Koncentrace růstových modelů umožňuje kombinace atomické struktury a mechanických vlastností materiálu s makro-chováním struktury budovy jako celku zasazeného do dynamického prostředí. To vede k různým modelům pro různé materiály ve vazbě na rozsáhlejší struktury budov vztažené k specifickým vlastnostem materiálu. Výsledkem je úspora materiálů, výroba a realizace struktur budov citlivých vůči životnímu prostředí. Vzniká algoritmická architektura.Komentář poroty
Stálice mezi nominovanými ateliéry se vymyká svým zaměřením na experimentální digitální metody navrhování. Efektní multimediální prezentace s náročnými fyzickými i digitálními modely svědčí o tom, že ateliér nespoléhá jen na zázemí školy a vybudoval si síť spolupracujících institucí a firem.
0 komentářů
přidat komentář