Strahovský park

Tomáš Wožniak (Ateliér Plicka – Řezáč)

Zdroj
Spolek posluchačů architektury
Vložil
Tisková zpráva
27.04.2011 13:30
Územie Strahova tvorí spojnicu medzi otvorenou krajinou na západe a kompaktným, uzavretým mestom na východe. V súčasnej podobe však pôsobí dosť rozpačito a nečitateľne. Cieľom návrhu je jasnejšie uchopenie prechodu medzi mestom a krajinou, medzi plným a prázdnym. Dosiahnuť sa to dá buďto zahustením zástavby, alebo naopak jej úplným vytlačením za jasne vymedzené hranice.

Vybrané riešenie vychádza z faktu, že súčasné využitie a s ním súvisiaca zástavba sú neadekvátne potenciálu, ktorý riešené územie má. Napojením na park Ladronka a predpolie obory Hvězda vznikne rozsiahly a v istom zmysle symetrický krajinný útvar naviazaný na ďalšie významné plochy zelene celomestského významu.

Svoju úlohu hrá aj história tohto miesta. Skôr, než tu boli štadióny a internáty, išlo o poľnohospodársky využívanú perifériu. Vyvýšená poloha nad okolím ale predovšetkým blízkosť barokového opevnenia, ktorého predpolie muselo zo strategických dôvodov zostať nezastavané a nezalesnené, dali miestu jeho výnimočný charakter. Vo svojom návrhu sa snažím vrátiť tento význam späť. Hlavnou funkciou územia má byť pôsobivý zmyslový a duchovný zážitok. Zástavba na okrajoch kopca je len doplnkovým využitím.Komentář poroty:
Jako nejlepší řešení zástavby Strahovské pláně se ukázalo radikální vykázání nové výstavby na její okraje, které ponechává vrchol strahovského kopce volný. Můžeme diskutovat o trasování cest nebo členění zelené plochy, v každém případě ale oceňujeme odvahu vyslovit jasný názor, pláň nezastavět a nechat vyznít její krajinnou kvalitu.
0 komentářů
přidat komentář