Ovčí biofarma Dolní Lysečiny

Tomáš Feistner (1+xx / Ateliér Koucký – Lisecová)

Zdroj
Spolek posluchačů architektury
Vložil
Tisková zpráva
27.04.2011 13:40
Extenzivní biochov ovcí, jenž je od standardního intenzivního chovu podmíněn mimo jiné velkou výměrou pastvin, ovlivňuje také koncept domu - jeho přiblížení ke kořenům krkonošského hospodářství, možnost částečné eliminace zemědělské techniky, spojení všech funkcí do jednoho objektu. Jako přidanou hodnotu k chovu mléčných ovcí dům zajišťuje ubytování pro agroturisty, kteří mohou v rámci pobytu vykonávat určitou část faremních prací.

Farma je pojednána jako jeden komplexní organismus komunikující s exteriérem otvory ve všech čtyřech podlažích. Dlouhá hmota přiléhá jedním koncem k silnici a druhým se zaráží do svahu, kde tvoří přímou návaznost stáje na pastvu. Část u pastvy je tvořena stájí s navazujícím seníkem, v části přiléhající k cestě je navrstveno zázemí, stravování pro hosty, mlékárna nad kuchyní a ubytování. Ustájení je ve stejné úrovni jako mlékárna a vytváří tak dohromady faremní patro. Inverzní sedlová střecha uvolňuje prostor pro mezonetové pokoje hostů a zároveň zvyšuje skladovací prostor seníku.Komentář poroty:
Odpověď na nové požadavky života na venkově – ovčí farma s ubytovací kapacitou pro ekoturisty. Zdánlivě novátorský stavební typ navazuje ve zvětšeném měřítku na tradiční dispozici venkovských chalup, kde bylo běžné společné bydlení lidí a zvířat, oddělené chodbou. Tradiční schéma je situované na pozemku netradičním způsobem kolmo k cestě tak, aby umožnilo oddělení zásobování a příjezdových cest pro auta a techniku od pastviny. Inovativní projekt zemedělské a rekreační stavby pro současný venkov je navržen nekompromisně a čistě. Nápadité je i grafické zpracování projektu.
0 komentářů
přidat komentář