Olověný Dušan 2011 - Ateliér Hájek - Hulín

Zdroj
Spolek posluchačů architektury
Vložil
Tisková zpráva
27.04.2011 13:20
Téma
Spojení Holešovic, Karlína a ostrova Štvanice je třetím ze semestrálních úkolů, které zkoumají téma výzkumu potenciálu zvláštních „ne-míst“ v prostoru města. Jde nám o systematické prověřování limitů těchto lokalit, kdy všichni studenti ateliéru řeší stejné zadání, ale každý se svým vlastním programem. Tento program bez výjimky čerpá z rozdílných potenciálů míst, které spojuje.

Práce v ateliéru
Konzultace probíhali půl semestru podle předem stanoveného harmonogramu a druhou polovinu hromadně ve škole a virtuálně na jednotlivých blozích. Přestože každý pracuje na svém úkolu, je v ateliéru kladen důraz na týmovou spolupráci. Semestrální projekty byly uzavřeny veřejnou obhajobou před „porotou“ složenou z externích odborníků.

Prezentace prací
Ateliér klade důraz na vysokou úroveň prezentace projektů. Kromě výkresů a vizualizací je vyžadován fyzický model a digitální prezentace na veřejně přístupném blogu. Prezentace touto formou není samoúčelná, ale slouží k hlubšímu pochopení navrženého prostoru, místa, atmosféry a vazeb mezi hmotnými objekty. Je velmi cenným nástrojem pro týmovou spolupráci a umožňuje daleko intenzivnější zpětnou vazbu.

Zadání: „MOST“ Holešovice / Karlín

Město Praha má řadu míst, která spolu téměř sousedí, a přesto fungují odděleně. Rozděluje je řeka, topografie nebo infrastruktura. Jedním z příkladů jsou čtvrti Holešovice a Karlín. Nabízíme k prověření jejich propojení přes Vltavu v místě ostrova štvanice. Možnosti řešení jsou různé: most jako dům, vyhlídková lávka, přívoz, lanovka …

Studenti prověřili nejrůznější možnosti spojení Holešovic a Karlína a ostrova Štvanice (například lávkou, náměstím, galerií, lanovkou, balónem, přívozem nebo osadou rybářských chat.) Cílem bylo prověřit a navrhnout propojení obou břehů Vltavy způsobem, který by dal tomuto místu nový smysl. Funkční náplň odpovídala potřebám místa a vycházela z analýz. Každý student a každá studentka tak měli možnost ve svém projektu prozkoumat vlastní alternativu.

Více na http://hatelier.blogspot.com/Komentář poroty:
Strategie jediného zadání pro celý ateliér se ukazuje jako velmi efektivní: paradoxně posiluje individualitu studentů, kteří si ve vzájemné konfrontaci tříbí vlastní názor. Oproti širším vztahům se zde klade důraz na rozvíjení tvůrčích schopností a imaginace. Návrhy jsou dotažené do jednotné úrovně zpracování: vizualizace a plány doplňují rozměrné fyzické modely.
0 komentářů
přidat komentář