Biografie
Ján Stempel studoval gymnázium ve Spišské Nové Vsi a Banské Štiavnici. Poté absolvoval Fakultu architektury Technické Univerzity v Budapešti. V letech 1983-90 pracoval v libereckém Stavoprojektu a poté 1990-91 v ateliéru SIAL Liberec. V letech 1991-2004 byl spolumajitelem architektonické kanceláře A.D.N.S. v Praze. Podílel se na projektech mnoha novostaveb a rekonstrukcí doma i v zahraničí. V současnosti pracuje ve vlastní architektonické kanceláři stempel&tesar a vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Je autorizovaným architektem, členem redakční rady časopisů Arch (od 1998), Stavba (od 2004) a Intro (od 2016).

Realizace a projekty