Rekonstrukce fasády a zahrady Traubovy vily

Rekonstrukce fasády a zahrady Traubovy vily
Autor: Ján Stempel
Zahradní architekt:Lucie Vogelová
Adresa: Pod Hradbami 17, Střešovice, Praha, Česká republika
Investor:Velvyslanectví Maďarské republiky
Realizace:2005 - 2007
Pro svou vilu si Traub původně vybral pražského architekta, po jeho smrti se obrátil na renomovaného německého architekta luxusních sídel Bruno Paula. Ten Prahu několikrát navštívil a vypracoval plány, dokončení projekční dokumentace přenechal Egonu Votickému, který na stavbu také dohlížel.
Rekonstrukce v letech 1992 – 1994, kterou vedl Ing. arch. L. Kalivoda, měla uzpůsobit prostor vily pro potřeby zastoupení Evropského společenství v České republice.

Traubova vila představuje napětí mezi Neues Bauen a tradičním německým klasicismem. Forma vily jako pravoúhlého bloku s ustupujícím atikovým patrem otevírající se do střešní terasy se stala charakteristickým uspořádáním funkcionalistické architektury v Praze.
Architektonické formy, které architekt zvolil, nesloužily k nalezení stylové čistoty vycházející z teorie, ale sloužily k funkčnímu využití. Bezvadné detaily materiálů vyjadřují stálost a stabilitu. Kamenné obložení z krásně opracovaného pískovce je pečlivě do detailů propracované, s mělkým ostěním a vyčnívajícími parapety. Barevné variace a textura kamene jsou jediným povrchovým ornamentem. Dřevěná okna jsou natřena hlubokou zelení, tradičním odstínem harmonizujícím s teplými odstíny pískovce.
Zahrada v pojetí architekta Bruno Paula byla plnohodnotným obytným prostorem, „zahradním pokojem“. Přechod vnitřního prostoru domu a vnějšího prostoru zahrady je jedním z těžišť jeho úvah. Zahrada byla komponována tak, aby před hlavním průčelím zůstal velký otevřený prostor tvořený stříhaným trávníkem, který končí v odstupňovaném svahu kamennými zídkami. Na zahradě tím vzniká i za pomoci vzrostlé zeleně naprosté soukromí. Jižní terasa je tvořena pískovcovými deskami se spárami prorůstajícími trávou. Na západ od domu se nachází parkování v úrovni zahrady, odděleno od domu vysokou pergolou. Velkolepá pergola z jednoduchých latí z cedrového dřeva tvořících mřížku navazuje na abstraktní geometrickou hmotu domu. Na východní straně vily je na zachované kamenné podezdívce obnovena nízká pergola. Na architektonicky důležitých místech zahrady jsou umístěny původní plastiky z pískovce sochaře Redera.
Zeleň na zahradě byla citlivě pročištěna a nenásilně doplněna v původním duchu, včetně obnovených záhonů růží tzv. růžové cesty.
Budova slouží Maďarskému velvyslanectví.
Text: kolektiv autorů
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ján Stempel