Rodinný dům v Českém ráji

Rodinný dům v Českém ráji
Realizace:2010 - 12
Užitná plocha:198 m2
Zastavěná plocha:189 m2
Plocha pozemku:2715 m2
Obestavěný prostor:1200 m3


Zadání rodinného domu v Českém ráji nás očarovalo již při prvním setkání s investory. Jedinečný pozemek u lesa s výhledy na přilehlé skály a lesy měl pouze jedinou překážku; leží totiž v II. Zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny Chráněné krajinné oblasti, která má pevně stanovené regulativy. V rámci odborného stanoviska správy CHKO Český ráj jsme obdrželi doporučení k architektonickému ztvárnění objektů. Dovolíme si citovat například odstavec o oknech: „Hlavní okna by měla být obdélná, osazovaná na výšku, dělená, s poměrem stran cca 2:3 až 4:5, šířka oken typická pro oblast Českého ráje se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,2m; velikost oken ve štítové stěně se směrem vzhůru zmenšuje, plocha stěny venkovského domu vždy výrazně přesahuje nad plochou oken; počet oken ve štítové stěně se pohybuje mezi 2 až 4,...“ Stejně tak byly popsány povrchy, střecha, pozice komínu, poměry objemu objektu apod.
Náš návrh stavby vychází z principů místní lidové architektury, kdy je polovina domu kamenná a polovina dřevěná, čímž byl dům jednoznačně rozdělen na hospodářskou a obytnou část. Dalším inspiračním zdrojem byly průjezdné stodoly, které se v návrhu propsaly do velkých prosklených částí. Tyto průhledy vnáší do interiéru jižní světlo a přitom ponechávají jedinečný severní výhled na les a vrcholky Krkonoš.
Vše je zastřešené tradiční sedlovou střechou. Jako krytina je vzhledem k povětrnostním podmínkám v daném území navržen předzvětralý titanzinkový plech. Objem stavby je velmi jednoduchý a není doplněn žádným architektonickým prvkem, který by narušoval přirozený objem venkovského stavení a přetrhával tak kontinuitu s tradiční lidovou architekturou typickou pro dané území.
Dispozičně se jedná o přízemní objekt s obytným podkrovím. Dvojdům má půdorysný tvar obdélníku, přičemž vstup je uprostřed delší strany od příjezdové cesty na jižní straně pozemku. Sedlová střecha ve sklonu 45 stupňů má hřeben orientovaný rovnoběžně s přístupovou cestou a hlavní podélnou osou domu.
19 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
příručka CHKO
JL
28.11.12 09:09
1*
palmexman
28.11.12 09:34
senzace
Pavlik.T
28.11.12 10:40
zápas s kontextem
Vích
28.11.12 10:50
...Vida!...
šakal
28.11.12 01:41
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Stempel & Tesař architekti