Biografie
1974-75 - návrhářská příprava na BBC Bregenz
1975-78 - Vysoká škola výtvarných umění, průmyslového designu (H. Hollein) a architektury (W. Holzbauer, O. M. Ungers) ve Vídni
1982 - diplom u Prof. Wilhelma Holzbauera
1982-84 - samostatný "Baukünstler"
1984-85 - společník v ARGE Baumschlager-Eberle-Egger
1985-10 - společník v ARGE Baumschlager-Eberle

1994
- pedagogická činnost na Syracuse University, New York
1997
- pedagogická činnost na FH Stuttgart
od 2007
- profesor architektury a urbanismu na Akademii výtvarných umění v Mnichově


od 2010
- vede společnou kancelář Baumschlager Hutter Partners

Realizace a projekty


0 komentářů
přidat komentář