Biografie
1945-49 - navštěvoval střední průmyslovou školu v Salcburku
1950-53 - byl žákem mistrovské školy Clemense Holzmeistera na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kdy založil se svými spolužáky architektonické sdružení 'arbeitsgruppe 4'
1956-57 - studoval na MIT (Massachusetts Institute of Technology) v Cambridge
1959 - působil jako hostující profesor na univerzitě v kanadské Manitobě a Yale University v New Haven
1964 - založil ve Vídni vlastní architektonickou praxi (1969 otevřel pobočku v Amsterodamu)
1977-98 - byl profesorem na Vysoké umělecko-průmyslové škole (die Angewandte) ve Vídni, kde bylo rovněž rektorem (1987-91)

Wilhelm Holzbauer dokázal na začátku své tvorby zvládat rozsáhlé úlohy, aniž by se vzdával moderního slovníku. Dokázal jej tvarově obohacovat, vtělovat do něj i zdánlivě heterogenní formální inovace, ponechávat klasicizující prvky, rozčleňovat do měřítkových stupnic a dobře přizpůsobovat okolnímu prostředí, například v komplexu přírodovědecké fakulty v Salcburku (1982-86), který je sledem živých architektonických událostí. Jiným motivem jsou klasicizující portikové stěny, s nimiž zejména u vilových staveb, které patří k nejlepším dílům (dům sběratele umění, 1978-81), dokázal vytvořit jedinečnou rezidenční atmosféru. Stejně snadno včlenil do své architektury ocelové konstrukce a sklo, estetiku high-tech (metro ve Vancouveru, 1981-86). Poslední období velkých zakázek (banky v Salcburku, administrativní budovy Siemens v Linci aj.) je ve znamení jistého odosobnění.
z recenze Holzbauerovy výstavy (ARCHITEKT 18-19/97 str. 11), Pavel Halík, 1997

Realizace a projekty

Další stavby
Přírodovědecká fakulta v Salcburku, 1982-86
Metro ve Vancouveru, Kanada, 1981-86
Dům pro sběratele umění, 1978-81
Návštěva fakulty architektury VUT v Brně, 1997
0 komentářů
přidat komentář