Rekonstrukce sídla Münchener Rück

Rekonstrukce sídla Münchener Rück
Spoluautor:Christian Tabernigg, Eckehart Loidolt
Adresa: Gedonstrasse, Mnichov, Německo
Investor:Münchener Rückversicherung
Realizace:10.1999 - 01.2001
Užitná plocha:13015 m2
Plocha pozemku:4331 m2
Obestavěný prostor:75173 m3


foto: Petr Šmídek, 2007
„Budova v husté městské zástavbě“
nebo „rekonstrukce“ jsou neadekvátními příměry k tomu, aby se podařilo vylíčit složitost situace, před kterou stáli autoři projektu. Objekt jižního křídla (Munich Re South 1) nakonec vytvořil precedent ve způsobu chápání environmentálních i estetických měřítek podobně jako nové logistické i koncepční uvažování. Baumschlager s Eberlem proměnili původní fasády, které se tvářili spíše jako hradby pevnosti, v moderní kancelářskou budovu uprostřed Mnichova. Nový návrh přitom sebevědomým způsobem zapadá mezi okolní historické objekty. Architekti proměnili monolitický blok z pozdních 60. let minulého století, který stál naproti hlavnímu sídlu společnosti Münchener Rück ve čtvrti Schwabing, co by kamenem dohodil od anglického zahrady, v jemně členěný nový soubor. Za vynalézavou dvojitou fasádou se ukrývají moderní kanceláře a nový otevřený prostor, který je světlý, velkorysý, podněcující výhledy a ustavující nový vztah k životnímu prostředí. Architekti museli dodržet celou řadu podmínek a omezení. Kromě využití hlavní nosné konstrukce domu museli znovu využít 50% stavební sutě a v průběhu realizace významně omezit emise škodlivin na své okolí. V období mezi říjnem 1999 až do ledna 2001, kdy byl osazen obvodový plášť, architekti Baumschlager Eberle přeformulovali celé vnitřní uspořádání a také nově pojednali vstupní prostor. Na jižní straně se kancelářský objekt otevírá směrem do nádvoří zastíněného parkem s vodními plochami a štěrkovými cestami ukrytými pod javorovými stromy.
Návštěvníci do objektu vstupují přes prostorné lobby, které je 55 metrů dlouhé, 7 metrů široké a 6 metrů široké. Celý prostor je jako vzácná intarzie vyložen pásky z kanadského javoru a navíc působí světlým a vzdušným dojmem. Na lobby navazují prostorné chodby, světlíky a dlouhé vizuální osy. Aby se podařilo vměstnat jednotlivé kanceláře do přísného rastru původního objektu, vymysleli Baumschlager s Eberlem dynamický systém dělících příček, který lze přizpůsobit různým potřebám. Směrem do chodby jsou příčky průsvitné. Při oddělování jednotlivých kanceláří jsou součástí stěn namáhaných na smyk. Protikladem k plným příčkám je volný obvodový plášť prosklený od podlahy až ke stropu. Konferenční místnosti nejsou z ulice většinou vidět, poněvadž se nachází na střeše domu, odkud si lze dopřávat výhled na celý Mnichov, přehlédnout staré sídlo Müncher Rück až do anglické zahrady, kde blyštivá zelená fasáda nachází svůj skutečný protějšek.
baumschlager eberle architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od baumschlager eberle