Bytové domy Mitterweg

Wohnhäuser Mitterweg

Bytové domy Mitterweg
Spolupráce:Gerhard Zweier, Christian Tabernigg
Adresa: Mitterweg 157, 159, Innsbruck, Rakousko
Investor:Neue Heimat Tirol
Projekt:1996
Realizace:1997
Užitná plocha:4040 m2
Zastavěná plocha:670 m2
Plocha pozemku:4905 m2
Obestavěný prostor:19600 m3


Ve snaze snížit nájem pro středně příjmové skupiny jsou architekti a developeři po celé Evropě pod tlakem snížit náklady na stavby určené pro sociální bydlení. Úspory jsou zaměřeny především na oblast nosných konstrukcí a celkovou pracnost. Na druhou stranu se všichni snaží vyvarovat vzhledu „levného domu pro chudinu“. Jak zdárně spojit tyto protikladné požadavky lze dobře vidět na projektu bytových domů na okraji Innsbrucku, hlavního města federálního státu Tyrolsko. Kromě toho, že je projekt energeticky šetrný a finančně nenákladný, využívá také vysoké vysoké standardy pro obytné stavby a věnuje zvýšenou pozornost na kvalitu zpracování.
Tajemstvím tohoto úspěchu je, že architekti s požadavky na finanční úspory počítali již v průběhu navrhování. Kompaktní tvar disponuje relativně malou plochou obvodových stěn, které jsou navíc silně izolovány. Do objektu je rovněž zakomponována technologie na snadnou, ale vysoce účinnou kontrolu a regulaci vnitřního prostředí, které jsou navíc doplněny: řízeným větrání bytů s tepelnou rekuperací, ohřev vody pomocí střešních solárních panelů, využití dešťové vody pro splachování toalet. Oba bytové domy tak spotřebují o 70% energie než běžně realizované podobné stavby.
Celkové náklady byly rovněž sníženy efektivním umístěním osmi bytů na podlaží přístupných z jediného komunikačního jádra. Tento centrální uzel se spirálovitým schodištěm a horním osvětlením nabízí jedinečnou atmosféru: přilehlé stěny nejsou pravoúhlé, ale konvexně se vydouvají a v místech vstupů do bytů vytváří malé výklenky. Vstupy do bytových jednotek se sdružují vždy po dvou. Stejně pozoruhodná je fasáda tvořená předsazenými průběžnými balkony skrytými za poloprůhledným dřevěným laťováním, které poskytuje obyvatelům na balkoně dostatek soukromí a současně pomáhá změkčovat okraje domu.
Baumschalger & Eberle
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od baumschlager eberle