Střední škola ekologická

Öko-Hauptschule

Střední škola ekologická
Spoluautor:Rainer Huchler
Adresa: Neue Landstraße 29, Mäder, Rakousko
Investor:Gemeinde Mäder
Projekt:5.1994
Realizace:11.1996 - 8.1998
Užitná plocha:3728 m2
Zastavěná plocha:2010 m2
Plocha pozemku:5860 m2
Obestavěný prostor:23171 m3


Název Mäder původně nesla chudá vesnice u švýcarských hranic. Z ní se postupem času stala čtyřtisícová obec, která se nyní snaží pasovat do role „ekologického společenství.“ Celkový urbanistický koncept obce počítá s řadou veřejných náměstí a navazujících cest. Nově vzniklá komunikační síť má být ve prospěch pěších a nejvíce se zhušťovat kolem nového centra, kde se nacházejí veškeré školní a kulturní zázemí, kam patří také společenské centrum navržené B+E v roce 1995. Nový objekt „střední školy ekologické“ zcela proměnil centrum Mäder. Rozmístění obou hmot, které jsou nad terénem oddělené, daly vzniknout nejen novým venkovním prostranstvím (veřejné náměstí a školní dvůr), ale také jasně definovalo městské hranice.
Obě hmoty, čtyřposchoďová školy a nízká tělocvična (z třetiny zapuštěné do terénu), jsou co nejvíce kompaktní, aby se minimalizovaly plochy fasád i spotřeba energie. Samotný návrh se zaměřuje na vyvážený vztah mezi vnější formou, vnitřní funkcí, ekonomikou a ekologií. Dvojitá fasáda školní budovy je tvořená masivním obkladem z dřevěných panelů a předsazenou sklenou stěnou, mezi nimiž vzniká provětrávaná mezera. V závislosti na postavení slunce se bude také měnit transparentnost pláště a vzhled celého domu: od naprostého odhmotnění až po zrcadlení okolní. Rozsáhlé využití skla na fasádách vytváří společně s centrálním světlíkem a střešními okny vytváří v interiéru dostačující světelnou podmínky i přes jeho rozsáhlou půdorysnou stopu 25 x 25 metrů. Na každém podlaží se nachází sedm tříd, které jsou rozmístěny po obvodu kolem centrálního prostoru určeného k odpočinku o přestávkách.
baumschlager eberle architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od baumschlager eberle