Bernhard Burger Haus

Bernhard Burger Haus
Dům Burgerových stojí na parcele s prudkým klesáním k severu, kde se rozkládá Bodamské jezero. Dům má jednoduchou strukturu: na půdorysné stopě o rozměrech 6 x 9 m stojí dům o třech podlažích. Vstup do domu je orientován k jihu a vede k němu mírná rampa. Nástupní prostřední podlaží obsahuje vstupní halu, toaletu a hlavní ložnici s koupelnou. Kuchyně, jídelna a obývací pokoj vytvářejí společný prostor a okupují celé horní patro. Kuchyňská pracovní plocha vybíhá až do obloukového výčnělku na severní straně. Tento prostor je osvětlen velkým světlíkem, který opticky odděluje funkčně odlišná prostředí v patře. Suterén je vyhrazen pro technické zázemí a servis domu.
Nezvyklá a jedinečná parcela si vyžádala netradiční a jedinečné prostorové uspořádání domu. Hlavní obytný prostor se nenachází na vstupním podlaží, kde bychom jej logicky očekávali, ale je v patře. Nejcennějším prvkem domu je totiž výhled na jezero a architekti si toho byli vědomi.
V okolním kontextu představuje dům materiálový akcent i přesto, že částečně využívá tradiční minišindelový obklad. Jasně žlutý nátěr fasádních desek na opačné straně domu nás nenechá na pochybách, že máme co dočinění s moderní architekturou. Volba stavebních materiálů a bujnost okolní zahrady působí více než zdravým dojmem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od baumschlager eberle