Bytový soubor Pongartstrasse

Bytový soubor Pongartstrasse
Adresa: Pongartstrasse 4-6, Dornbirn, Rakousko
Investor:I + R Schertler GmbH
Projekt:1.1995
Realizace:6.1995 – 8.1996
Zastavěná plocha:540 m2
Plocha pozemku:1847 m2
Obestavěný prostor:5496 m3


Okolí souboru je zaplněno rodinnými domy a hospodářskými usedlostmi. Rozestupy i objemy okolních staveb jsou velmi podobné, celé území je dobře prostupné. Z této struktury vychází i velikost domů, orientace a odstupy objektů bytového souboru Pongatrstrasse. Jedná se o bodové bytové domy s byty hustě koncentrovanými kolem středového komunikačního jádra. Bylo tak dosaženo vysoké hustoty a zároveň flexibility a nabídky různorodých velikostí bytů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od baumschlager eberle