Obytný komplex Waldburgstrasse

Obytný komplex Waldburgstrasse
Adresa: Waldburgstrasse 32 + 32a, Nüziders, Rakousko
Investor:I+R Schertler GmbH
Projekt:12.1994
Realizace:8.1995 - 10.1996
Užitná plocha:1300 m2
Zastavěná plocha:546 m2
Plocha pozemku:2362 m2
Obestavěný prostor:7140 m3
Náklady:1 686 000 Euro


Jaký je rozdíl mezi architekturou Česka a rakouského Vorarlbergu? Propastný. Na každém kroku zde na našince číhá kvalitní ukázka současné moderní architektury, místní architekti navrhují s nebývalou lehkostí a přehledem, zakázek je dostatečné množství. Inu, zrodil se fenomén Vorarlberg.
Nüziders je menší městečko obklopené dramatickou kulisou alpských hřebenů. Na jeho periferii se uprostřed zelené louky urodil obytný soubor domů obsahujících celkem 15 bytů. Zprvu poněkud nezvyklá urbanistická zkušenost, nicméně rozvolněná struktura zástavby je pro tuto oblast typická. Mohli bychom ji přirovnat k našim krkonošským nebo jesenickým městečkům, kdy je pouze střed města zahuštěn do pevné struktury kolem náměstí a zbytek obce tvoří roztroušené usedlosti.
Obytné domy na Waldburgstrasse rozvíjí historickou zkušenost jak urbanisticky, tak materiálově. První fakt, se kterým se při vnímání tohoto souboru musíte vypořádat, je totiž modřínový obal domů. Drobné dřevěné šupiny výborně stárnou. Původní čerstvá barva opracovaného dřeva postupně vlivem povětrnostních podmínek šedne až černá. Tento ve Vorarlbergu tradiční plášť staveb autoři již v minulosti použili na domě Bernharda Burgera v Bregenz.
Celý soubor je příjemně komponován - domy neformálně vytváří vnitřní dvůr. Parkování obyvatel je řešeno v podzemních garážích, návštěvy užívají parkoviště nacházející se u hlavní cesty. Domy jsou v parteru vybaveny plochami pro dětské hry a sport. Nízký počet obyvatel, intimní poloveřejné prostory a celkový charakter architektury životu v tomto souboru očividně svědčí.
Plochy bytů nejsou minimální, některé byty jsou navíc doplněny o velkorysé střešní terasy. Plochy bytů jsou rovněž rozšířeny o zasklené balkóny, které geometricky rozehrávají jižní fasády. Soubor působí v okolním kontextu jako majestátný solitér.
Je otázkou, zda-li i dnes, kdy tradiční výrobní schémata ztrácejí na významu, rozvíjet urbánní strukturu typickou pro vývojově starší období. Původní zemědělská výroba vyžadovala blízkost zemědělce a půdy. Dnes individuální automobilová doprava zkracuje dostupnost jednotlivých aktivit člověka, a tak paradoxně dochází k rozvíjení urbánní struktury v duchu historických forem, avšak s již jiným vnitřním obsahem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od baumschlager eberle