Začíná soutěž o budoucí podobu velkomeziříčského náměstí

Vložil
ČTK
10.04.2016 11:45
O budoucí podobě centra Velkého Meziříčí rozhodne architektonická soutěž. Podmínky schválilo zastupitelstvo 6.4. všemi hlasy a od 7.4.  je soutěž oficiálně vyhlášená.Účastníci soutěže - architekti a architektonické ateliéry se budou zabývat podobou Náměstí a ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní a U Bašty. Město chce v soutěži najít nejen to, jak budou vypadat povrchy náměstí a ulic, ale zejména hledá kvalitní návrh na budoucí dopravní obslužnost, na využití centra jako místa pro společenské a kulturní akce, jako odpočinkové zóny a podobně. "Nechceme umrtvit naše centrum vyloučením dopravy, ale zároveň si uvědomujeme, že nesmí vypadat jako parkoviště před supermarketem. Věříme, že lidé se zkušenostmi z tohoto oboru se s tímto zadáním vypořádají," řekl starosta Radovan Necid.

V podmínkách zadání je tak redukce stávajících parkovacích míst na Náměstí a naopak přidání dalšího, zatím provizorního parkoviště těsně vedle centra v lokalitě za řekou Balinkou. "Zároveň propojení tohoto prostoru s náměstím zajistí dostatečnou kapacitu parkování v centru města," uvedl Necid. Z dalších bodů v zadání pak vyplývá, že město chce od účastníků soutěže navrhnout umístění krátkodobých i dlouhodobých kulturních akcí, trhů a pouti, běžné i slavnostní osvětlení, umístění a důstojné začlenění stávajícího památníku obětem války a další. V zadání je i městský nábytek právě pro kulturní a společenské akce na Náměstí a také řešení vegetace. Dnes Náměstí dominují vzrostlé lípy, které v minulosti utrpěly zanedbanou údržbou. "V této souvislosti si ale uvědomujeme, jak moc jsou tyto stromy pro naše náměstí typické a jaká je jejich historie. Toto všechno však budou účastníci soutěže vědět, a je na nich, jak se s tím vypořádají," prohlásil Radovan Necid.

Architektonická soutěž na budoucí podobu centra bude probíhat letos v létě. Po vyhlášení budou mít účastníci čas do 24. června na odevzdání soutěžních návrhů, porota je pak vyhodnotí na začátku července. Vyhlášení výsledků bude po uplynutí zákonných lhůt do konce července. V září proběhne výstava, na které se lidé budou moci se všemi soutěžními návrhy seznámit, stejně tak s hodnocením poroty jednotlivých návrhů a seznámení s oceněnými autory.

Samotná rekonstrukce centra města může podle starosty Necida začít až po té, co bude dopracována kompletní projektová dokumentace a to může trvat i dva roky. Kompletní výměna sítí, zejména vodovodu a kanalizace, které jsou dnes natolik staré, že jejich stav se dá označit jako havarijní, bude koordinována současně s rekonstrukcí Náměstí a přilehlých ulic. "Účastníci soutěže jsou také limitování předpokládanou cenou rekonstrukce, která by bez sítí měla městskou pokladnu přijít na maximálně 50 milionů korun," uzavřel starosta s tím, že právě zastaralé sítě jsou jedním z hlavních důvodů, proč radnice k opravě centra přistoupila.

Veškeré informace jsou na webových stránkách města http://www.velkemezirici.cz/ v sekci Praktické informace.

Porota architektonické soutěže ve Velkém Meziříčí:

Nezávislí členové poroty - řádní:
akad arch. David Vávra - předseda poroty,
Ing. et Ing.Tomáš Jiránek,
akad arch. Ladislav Kuba,
Ing. Vladimír Sitta,

Nezávislí členové poroty - náhradníci:
Ing. arch. Eva Uchytilová - autorizovaná architektka
Ing. Petr Smítal - autorizovaný dopravní inženýr

Členové poroty závislí na vyhlašovateli - řádní:
Ing. Radovan Necid - starosta
Josef Komínek - místostarosta
Ing. arch. Olga Čermáková - členka komise regenerace městské památkové zóny

Členové poroty závislí na vyhlašovateli - náhradníci:
Ing. David Babák - zastupitel města
Miroslav Jágrik - radní města
Ing. Antonín Kozina - vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje
JUDr. Karel Lancman - zastupitel města
Jiří Michlíček - radní města
PhDr. Marie Ripperová - zastupitel města
Ing. Stanislav Rosa - předseda komise regenerace městské památkové zóny
Ing. Vincenc Záviška - radní města

Sekretář a přezkušovatel
Ing. Petr Velička - autorizovaný krajinářský architekt
0 komentářů
přidat komentář

Související články