Podpořte biodiverzitu svým nápadem!

Vložil
Pavlína Drbálková
14.11.2011 08:45

V těžebních prostorech vzniká široké spektrum stanovišť a nových krajinných tvarů. Jako přední výrobce cementu a kameniva cítí společnost HeidelbergCement potřebu zachování biodiverzity, která se rozvíjí jak při těžbě, tak i po jejím skončení. Proto vyhlásila v září 2011 mezinárodní vědeckou a vzdělávací soutěž „Quarry Life Award”, které se účastní 16 zemí světa. V České republice jsou její součástí  lomy a pískovny společností Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost a Českomoravský štěrk, a.s.
Cílem
soutěže je přispět k ochraně a podpoře biodiverzity lomů a pískoven a  posílit povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor a přispívat tak k další ochraně a podpoře biodiverzity.
 
Účastnit se mohou studenti a výzkumní pracovníci. Jejich úkolem je vytvořit projekt na podporu ekologie a biodiverzity v těžebních prostorech. Návrhy musí být odevzdány prostřednictvím webových stránek Quarry Life Award do 17. února 2012

Vyberte si lom i vlastní téma
Ukažte svoji invenci v přístupu k biodiverzitě. Soutěž nabízí jedinečnou příležitost přidat těžebním prostorům skutečnou ekologickou a vzdělávací hodnotu. Na webu soutěže si vyberte jeden z lomů a píkoven a vytvořte na něj projekt. Mějte ale na paměti, že Váš nápad musí souviset s jedním ze čtyř témat:

  1. Objevte biodiverzitu v těžebních prostorech: svým projektem zkuste zvýšit povědomí o biodiverzitě ve vybraném lomu a pískovně.
  2. Biodiverzita a rekultivace: váš projekt bude propagovat biodiverzitu při rekultivaci lomů a pískoven (např. prostřednictvím opatření na ochranu přírody, lesního a zemědělského hospodaření, rekreačních a jiných specifických způsobů využití ).
  3. Biodiverzita a osvěta: vytvořte koncepci společenských aktivit se zaměřením na těžbu a biodiverzitu (aktivity, naučné stezky, spolupráce se školami, s univerzitami ).
  4. Opatření pro podporu biodiverzity při těžbě: Ssým projektem optimalizujte ekologickou hodnotu lomů a pískoven v průběhu těžby.

Další témata budou posouzena z hlediska přínosu  pro hodnotu biodiverzity a jejich souvislost s našimi společnostmi a produkty.

Autorům pěti nejzajímavějších projektů budou v období od března do září 2012 zpřístupněny  vybrané lomy a pískovny společností Českomoravský cement a Českomoravský štěrk pro realizaci výzkumů. Vybrané projekty budou podpořeny částkou 11.000 Kč jako příspěvek na pokrytí nákladů na výzkum.

V listopadu 2012 vybere odborná porota tři výherce z každé země a  následně tři celosvětové výherce.

·    Ceny pro národní vítěze budou uděleny ve výši 1 500 eur, 3 000 eur a 5 000 eur
·    Ceny pro celosvětové vítěze budou uděleny ve výši 10 000 eur, 20 000 eur a 30 000 eur

Slavnostní předání cen proběhne v listopadu a prosinci 2012.
Bližší informace o soutěži naleznete na internetových stránkách www.quarrylifeaward.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články