Českomoravský cement získal Zlatého Permona pro rok 2011

Vložil
Pavlína Drbálková
18.04.2012 07:20
Českomoravský cement, a. s.

Začátek jara přinesl společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost významný úspěch v oblasti bezpečnosti. Společnost může být hrdá na to, že pro rok 2011 získala významné báňské ocenění za bezpečnost v hornictví ZLATÝ PERMON. Ocenění se uděluje od roku 2002 a Českomoravský cement se může s touto cenou pochlubit již podruhé.

Zlatý Permon se uděluje subjektům, podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky, jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Společnost cenu získala v kategorii – povrchový lom s více než 50 zaměstnanci. Jako hlavní hodnotící kritéria pro toto ocenění byly: počet pracovních úrazů (včetně dodavatelských organizací), počet mimořádných událostí, roční výše těžby a roční výše vytvořené finanční rezervy na sanační a rekultivační práce, to vše pro léta 2010 a 2011.

Ocenění Zlatý Permon slavnostně předal dne 12.4. 2012 v cementárně Mokrá osobně Ing. Ivo Pěgřímek, předseda Českého báňského úřadu do rukou Ing. Jana Hrozka, předsedy představenstva společnosti Českomoravský cement.

Zlatý Permon je pro společnost Českomoravský cement rozhodně další výzvou odvádět i v následujících letech vysokou kvalitu práce, a to nejen v oblastech bezpečnosti práce.
0 komentářů
přidat komentář

Související články