Stavby využívající technologii TX Active čistí samy sebe i okolní prostředí

Vložil
Pavlína Drbálková
12.07.2012 08:15
Českomoravský cement, a. s.

TX Active je unikátní technologie, která přináší zásadní zlom ve využití cementových produktů. Díky jejímu použití může běžným způsobem vyrobený pohledový beton, fasádní panel či městská architektura likvidovat škodliviny ve svém okolí a zároveň mít samočisticí schopnost.


Podstatou technologie je v přírodě běžný princip přirozeného rozkladu látek působením světla, urychleného přítomností fotokatalyzátoru. Důsledky fotokatalýzy se pak navenek projevují dvěma jevy. Jednak stejně jako stromy a zeleň snižují materiály nesoucí tuto technologii aktivně koncentraci škodlivin v ovzduší a bojují tímto se smogem. Druhým výsledkem je samočisticí vlastnost materiálů, kdy jsou fotokatalýzou rozkládány organické nečistoty ulpívající na povrchu.
Díky těmto unikátním vlastnostem byla již s využitím této technologie v Evropě realizována řada staveb. V České republice se jedná o bytový komplex 12 Lofts dokončený v roce 2010 v Praze-Bubenči. Fasáda objektu je tvořena systémem zavěšených prefabrikovaných panelů z bílého betonu TX Active, jehož hlavním přínosem je zajištění dlouhodobé bělosti, která společně s přesným rastrem panelů určuje charakteristický vzhled domu. Architekt budovy John Eisler využil své předchozí zkušenosti práce s technologií TX Active, kdy spolupracoval na návrhu a realizaci jedné z nejznámějších staveb, s použitím této technologie, kostela Dives in Misericordia v Římě.
Rovněž v Itálii byly realizovány dvě dopravní stavby využívající vlivu „TX Aktivního“ materiálu na snižování smogu ve svém okolí. Právě ke snížení koncentrace škodlivin z automobilové dopravy byla technologie užita v tunelu Umberto I. v Římě a na povrchu vozovky v centru Bergama. Na těchto realizacích potvrdily zvýšení čistoty ovzduší i provedené průzkumy. Další zemí Evropy, ve které se technologie úspěšně používá, je Francie. Již v roce 2002 bylo ve francouzském Chambéry s užitím technologie TX Active postaveno kulturní centrum a nově byla technologie využita při stavbě vinných skladů v proslulé vinařské oblasti Bordeaux.

V mnoha ohledech jedinečná je budova Centrálního průmyslového archivu společnosti EDF (Électricité de France) navržená studiem LAN Architecture ležící mezi městečky Bure a Saudron ve východní Francii. Základní aspekt této stavby je její úplné začlenění do okolní krajiny a maximální energetická a enviromentální šetrnost. Navíc má tato stavba naprosto jedinečnou fasádu.
Pětipodlažní budova, jejímž účelem bylo soustředění veškeré průmyslové dokumentace společnosti EDF, je rozdělena do dvou funkčních částí. V hlavní části je umístěn samotný archiv, kde materiály v podobě papírové i mikrofilmové zabírají okolo 70 km regálů. Každá z dvaceti místností archivu má regulovanou teplotu a hygrometrii. Jednotlivé úseky archivu mohou až dvě hodiny vzdorovat ohni a jsou vybaveny automatickým hasicím systémem. Menší přízemní část budovy oddělená  atriem je potom vyčleněna pro kanceláře. Kancelářská část budovy je pevně usazená v přírodním svahu a poskytuje ideální výhled na okolní krajinu.

Jedinečnost fasády spočívá v kombinaci několika neobvyklých řešení. Na první pohled zaujme lesk 120 tisíc nerezových zrcátek (s průměrem 7 cm a tloušťkou 1 mm) zalitých do pohledové vrstvy prefabrikovaných fasádních panelů. Výsledkem tohoto řešení je opticky odlehčená budova s dojmem jakoby rozmazaných obvodů odrážející okolní krajinu a barevně se přizpůsobující měnícím se ročním obdobím.
Co už na první pohled patrné není, je použití cementu s technologií TX Active do pohledové vrstvy panelů. Důvodem jeho využití jsou jak samočisticí schopnosti, tak i příznivý vliv na čistotu ovzduší v okolí. Panely vyrobené dvouvrstvou betonáží jsou 80 mm tlusté a zesílené 70 mm žebry. Kombinace dvou vrstev betonu a 30 cm vrstvy izolačního materiálu zajišťuje, vysokou úroveň tepelné pohody, což je výhodné zejména v letním období, kdy jsou tímto sníženy požadavky na chlazení. Typický rozměr panelů je 16 x 2,3 metry, což si vyžádalo speciální postupy při manipulaci a montáži fasády a postup výroby těchto panelů je nyní chráněn patentem.
Pro snížení spotřeby energie potřebné pro topení a zajištění dobré hygienické kvality ovzduší byl do budovy umístěn řízený systém ventilace s rekuperací tepla. Výroba tepla je založena na obnovitelných zdrojích energií a použití tepelného čerpadla. Skvělé tepelně-technické vlastnosti pláště budovy v kombinaci s ekonomickou ventilací a nízkonapěťovým systémem osvětlení snižují energetické nároky budovy, jejíž celková energetická spotřeba tak představuje 29 kWh/m² za rok.
Zlepšování kvality životního prostředí, vhodné propojení staveb se svým okolím a zvyšování estetické úrovně staveb, to vše přináší materiály s použitím technologie TX Active. Úspěšně realizace v celém světě prokazují, že investoři, architekti i projektanti si uvědomují, jak důležité je dbát na kvalitu prostředí, ve kterém žijeme.
0 komentářů
přidat komentář

Související články