Quarry Life Award - den otevřených dveří v lomu Mokrá

Vložil
Pavlína Drbálková
16.02.2012 12:00
Českomoravský cement, a. s.

Den otevřených dveří v lomu Mokrá
V rámci mezinárodní vědecko - vzdělávací soutěže Quarry Life Award, jejímž pořadatelem je v České republice společnost Českomoravský cement a Českomoravský štěrk,  proběhl 13. února 2012 v lomu Mokrá již druhý Den otevřených dveří.I přes mrazivé počasí se v lomu sešla početná skupina zájemců z řad studentů i vědeckých pracovníků. Exkurze byla zahájena důležitými organizačními pokyny k soutěži Quarry Life Award. Poté se účastníci dozvěděli zajímavé informace o historii lomu až po jeho současnost.Samotná prohlídka lomu začala v jeho východní části – Břidla, která je vhodným místem pro sanační a rekultivační práce. Dále exkurze pokračovala kolem retenční nádrže přes místa vytěžených prostor směrem na vyhlídku lomu – Střed. Z této oblasti skupinka směřovala přes botanicky významnou lokalitu – Mezi Lomy, po páteřové komunikaci zpět k administrativním budovám lomu. V průběhu celé trasy probíhala živá diskuze na téma biodivezita.Cílem této akce bylo seznámit potenciální soutěžící Quarry Life Award s oblastmi lomu Mokrá a usnadnit jim tak výběr vhodného tématu pro soutěžní projekt.

Soutěž Quarry Life Award v České republice vyhlašují společnosti Českomoravský cementem, a.s. nástupnická společnost a Českomoravský štěrk, a.s. Účastnit se mohou studenti a výzkumní pracovníci. Snahou  této soutěže je podpora ekologie a biodiverzity v těžebním průmyslu.

Českomoravský cement, a.s., Ing. Kateřina Koudelková – Brand manager, e-mail: katerina.koudelkova@cmcem.cz, tel. +420 544 122 336
0 komentářů
přidat komentář

Související články