QUARRY LIFE AWARD: Seznamte se s vítěznými projekty soutěže na podporu biodiverzity

Vložil
Pavlína Drbálková
13.11.2012 09:25
Českomoravský cement, a. s.

V pondělí, 5. listopadu 2012 proběhlo v prostorách brněnského Pavilonu Anthropos slavnostní vyhlášení výsledků národního kola mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award.

Projekty posuzovala odborná porota ve složení: Doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D., RNDr. Václav Cílek, CSc., Ing. Jan Hrozek a Prof. RNDr. Karel Prach.
Soutěž určená pro studenty a výzkumné pracovníky byla vyhlášena v září 2011 společnostmi Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s. Jejím cílem byla podpora biodiverzity v průběhu těžby i v procesu rekultivace a také osvěta a posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. Národní odborná porota vybrala čtyři vítěze, kteří byli oceněni trofejemi a finanční částkou v celkové výši 11 000 euro. Jejich projekty postoupily do mezinárodního kola, kde se utkají s projekty z dalších 17 zemí, vyhlášení výsledků mezinárodního kola se odehraje 13. prosince v německém Heidelbergu.

Album fotografií ze slavnostního vyhlášení můžete najít na Facebookovém profilu skupiny HeidelbergCement v ČR: www.facebook.com/HeidelbergCementCR

1. Místo: Cep II – pískovna pro biodiverzitu

Autoři vítězného projektu si na jeho začátku kladli otázku: Který způsob obnovy je pro ochranu biodiverzity v pískovnách nejlepší – spontánní sukcese, řízená sukcese nebo technická rekultivace?
Vítězný projekt byl realizován v pískovně Cep II na Třeboňsku.
Svůj výzkum na toto téma uskutečnili v pískovně Cep II na Třeboňsku. Jelikož zde doposud nebyl prováděn podrobnější biologický monitoring, začal autorský tým pod vedením Mgr. Kláry Řehounkové, PhD. s rozsáhlým botanickým a zoologickým průzkumem břehů rekultivovaných v minulosti. Ve druhé fázi projektu byla porovnána zjištěná druhová biodiverzita a zastoupení ohrožených druhů mezi různými typy rekultivací.
Navržené úpravy břehů se pod dohledem zástupců autorského týmu podařilo zrealizovat již v říjnu 2012.
Výsledky srovnání potvrdily dřívější zkušenosti členů týmu – plochy ponechané spontánní nebo řízené sukcesi hostí daleko větší množství druhů než borové monokultury. Na základě výsledků analýz byl navržen projekt obnovy části pískovny určené k rekultivaci a doporučen způsob péče o stávající rekultivované plochy.
Podívejte se, jak představují svůj projekt sami autoři na následujícím videu.Další oceněné projekty

Na druhém místě se umístila Mgr. Marie Vymazalová z brněnské Masarykovy university s projektem "Zvýšení biodiverzity krajiny využitím vytěženého prostoru a navážky (Lom Mokrá)".
Na druhém místě
se umístil projekt autorky Mgr. Marie Vymazalové, jehož výsledkem je čtyř-fázový návrh rekultivace části vytěženého prostoru ve vápencovém lomu Mokrá u Brna. Tento návrh zahrnoval jak průběh technické rekultivace, tak především postup založení stepních trávníků metodou řízené sukcese.

Představení projektu "Zvýšení biodiverzity krajiny využitím vytěženého prostoru a navážky (lom Mokrá)"
O třetí místo se potom dělí dva projekty.
Projekt „Škola v lomu“ byl jako jediný soutěžní projekt zaměřen výhradně na vzdělávání. Tým pod vedením Ing. Lucie Jánošíkové provedl žáky těžebním prostorem a ukázal jim, že lom není pouze mrtvé místo určené k získávání nerostných surovin, ale unikátní ekosystém s velkou druhovou diverzitou. Nedílnou součástí projektu bylo i výtvarné zpracování zážitků a vernisáž výtvarných děl dětí. Rovněž na třetím místě se umístil tým vedený Mgr. Barborou Křížkovou, který provedl v lomu Špička u Prahy entomologický a vegetační průzkum. Na základě výsledků pak navrhl managementová opatření během a po ukončení těžby tak, aby byl výskyt žádoucích druhů podpořen a výskyt invazních rostlin naopak omezen.

Představení projektu "Škola v lomu"Představení projektu "Aktivní těžba vápence a její pozitivní dopad na biodiverzitu lomu a jeho okolí (lom Špička)"
Tiskovou zprávu z vyhlášení výsledků soutěže si můžete stáhnout zde.

www.quarrylifeaward.cz

0 komentářů
přidat komentář

Související články