TX ACTIVE – nadčasová technologie pro lepší prostředí

Vložil
Pavlína Drbálková
12.12.2011 08:30
Moderní, progresivní know-how generují množství nových stavebních hmot i  materiálů. Jednou z převratných technologií je TX Active. Zní to až neuvěřitelně, ale materiály vyrobené z cementu obsahujícího TX Active dokáží likvidovat škodliviny v okolním prostředí a zároveň mají výraznou samočisticí schopnost. Unikátní technologie navíc pomáhá zachovat materiál v původním stavu a dokáže eliminovat nežádoucí barevné změny.
Využití fotokatalýzy
TX Active je technologie založená na přirozeném rozkladu látek působením světla (fotokatalýza) urychleném přítomností fotokatalyzátoru. Princip fotolýzy je znám již velmi dlouho, jeho praktickému využití ve stavebnictví však bránila nízká rychlost reakcí a tudíž nepatrný efekt při odbourávání nežádoucích látek. To se však podařilo změnit objevením fotokatalytických vlastností některých nanokrystalických látek, především velmi stabilního a netoxického oxidu titaničitého.

Zdravější životní prostředí a vyšší estetická úroveň
Stejně jako stromy a zeleň, materiály nesoucí TX Active technologii aktivně snižují koncentraci škodlivin v ovzduší a bojují se smogem. Nejvýznamnějším zdrojem zdraví nebezpečných oxidů dusíku (oxid dusnatý a oxid dusičitý) v městském prostředí je automobilová doprava. Díky fotokatalytickým stavebním materiálům je možné snižovat jejich koncentraci v ovzduší, a to díky reakčním plochám z TX Active materiálu, které zajistí rozklad nebezpečných polutantů na jiné, netoxické formy. Využití je v rámci boje se smogem velmi vhodné u protihlukových stěn, dlažeb nebo povrchů komunikací či stěn městských tunelů. Ve sledovaných případech přineslo použití fotokatalytických materiálů výrazné snížení koncentrace škodlivin.

Díky samočisticím vlastnostem zabraňují TX Active materiály rozvoji řas, mechů a lišejníků a rozkládají na povrchu ulpívající organické nečistoty. Proto jsou dobrou volbou pro architekty a projektanty při realizacích z pohledových betonů (klasický, prefabrikovaný, monolitický beton či sklovláknobeton). Stále častěji je využívána také samočisticí betonová střešní krytina, vibrolisované a vibrolité výrobky pro povrchy komunikací, zahradní architekturu či městský mobiliář.

TX Active v praxi
O pozitivním účinku fotokatalýzy na kvalitu ovzduší svědčí rekonstrukce tunelu  Umberto I. v Římě v roce 2007. Po použití technologie TX Active byl prokázán pokles škodlivin o 20 %. K výraznému snížení koncentrace oxidů dusíku došlo i v centru italského Bergama na půlkilometrovém úseku ulice Borgo Palazzo s fotoaktivním povrchem z TX Active betonu. Obdobných výsledků bylo dosaženo také na projektech ve Francii a ve Švédsku.

tunel Umberto I. a kostel Dives in Misericordia v Římě

Zřejmě nejznámějším použitím TX Active betonu je kostel Dives in Misericordia v Římě. Jako stoupenec bílé coby symbolu dokonalosti a čistoty navrhnul architekt Richard Meier plášť budovy v jasně bílé barvě. Výsledky kolorimetrického sledování dokazují vynikající barevnou stálost pohledového betonu.

obytný komplex 12LOFTS v pražské Bubenči, J.Eisler
V České republice je první realizací, kde bylo využito technologie TX Active, obytný komplex 12LOFTS v pražské Bubenči. Objekt, dokončený v roce 2010, byl postaven podle architektonického návrhu Johna Eislera, který mimo jiné spolupracoval na projektu Dives in Misericordia v Římě. Fasáda domu je tvořena systémem zavěšených prefabrikovaných panelů z bílého betonu TX Active. Hlavním přínosem tohoto řešení by mělo být zajištění dlouhodobé bělosti, která je společně s přesným rastrem panelů charakteristickým rysem jedinečného bytového komplexu.

Díky fotokatalýze dnes můžeme pracovat ve stavebnictví s materiály, které vedou ke zlepšování životního prostředí, zvyšování estetické úrovně staveb či účinnému propojení s okolím, a následovat tak trend zodpovědného přístupu ke kvalitě našeho života

-> více
0 komentářů
přidat komentář

Související články