Den Za Slezanku - přednášky, workshopy pro děti a setkání

Zdroj
re:architekti
Vložil
Tisková zpráva
16.06.2017 07:30
Během jara 2017 se opavská veřejnost zapojila do diskuze o budoucím využití městského bloku bývalého obchod­ního centra Slezanka. Na toto pro Opavu strategické území nechalo město vypracovat urbanistickou studii, která navrhne jeho budoucí využití a základní parametry nové výstavby. V rámci Hledání Vize za Slezanku se v sobotu 17. června 2017 uskuteční na Horním náměstí Den za Slezanku! Den věnovaný diskusi o lepším životě v centru Opavy. Během dopoledního a odpoledního bloku proběhnou dětské workshopy, prezentace výsledků analýz a řada přednášek o architektuře, urbanismu a rozvoji Opavy.

Martin Strakoš otevře cyklus v 10:00 přednáškou na téma Architektura Opavy včera, dnes a zítra?
Martin Strakoš je historik architektury, odborný pracovník Národního památkového ústavu v Ostravě. Zabývá se architekturou 19. a 20. století a otázkami novostaveb v historickém prostředí. Společně s Romanou Rosovou připravil k vydání Průvodce architekturou Opavy (2011). Organizuje oblíbené architektonické vycházky po městech České republiky, angažuje se v ostravském okrašlovacím spolku Za krásnou Ostravu. Kromě odborných publikací vydává knihy i pro širokou veřejnost, např. Ostravské interiéry (2011) a Opavské interiéry (2015).

V 11:00 představí Petr Šmídek „Blízké příklady“ z malých českých měst, kde se daří kvalitní architektuře díky osvíceným klientům a zastupitelům
Petr Šmídek je spoluzakladatel serveru archiweb.cz – největšího českého portálu zabývajícího se současnou architekturou.

Ve 12:00 přiblíží Lucie Langerová Památkovou ochranu Opavy.
Lucie Langerová pracuje od roku 2009 na pozici vedoucí oddělení památkové péče na Magistrátu města Opavy. Její kariéra památkářky začala po ukončení studií FA VUT v Brně na Národním památkovém ústavu v Ostravě, kde vedla oddělení referentů. Je iniciátorkou a spoluautorkou publikace „Hodnoty, které chráníme“ vydanou k 20. výročí prohlášení Městské památkové zóny Opavy

Od 12:30 bude Miroslav Frank hovořit o přírodních poměrech města Opavy.
Miroslav Frank je botanik, dendrolog a známý propagátor krásy rostlin a stromů, vedoucí Arboreta Slezského zemského muzea v Novém Dvoře ve výslužbě.

V 15:00 se můžete těšit na Jana Jehlíka a jeho přednášku na téma Rukověť urbanismu, architektura poznávání a navrhování prostředí
Jan Jehlík je docentem na Fakultě architektury ČVUT, vedoucím ústavu urbanismu a autorem několika knih. Jeho poslední kniha se jmenuje Rukověť urbanismu. Její text se snaží obsáhnout všechny aspekty oboru a obecně rámcové podmínky tvorby sídel, od základů lidské existence ve světě až k technickým a politickým rovinám rozhodování, a formuluje teze, z nichž se v praxi mohou vyvinout metody projektování, hodnocení či projekčních rozhodnutí.

V 16:00 si nenechte ujít Ondřeje Kašpárka a jeho přednášku na téma: Města přátelská kultuře!
Ondřej Kašpárek pracuje v DEPO2015 jako manažer Centra Kreativního Podnikání, které se skládá z otevřených dílen Makerspace, sdílené kanceláře Coworking a business tréningového programu Inkubátor. Centrum představuje nové pojetí komunitní platformy rozvíjející projekty z oblastí kultury, designu a dalších odvětví.

V 17:00 představí Jindřich Vybíral práci architekta Leopolda Bauera. Víte, které stavby v Opavě navrhl?
Jindřich Vybíral je profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem mnoha desítek odborných studií a knižních publikací. Mimo jiné i knihy Leopold Bauer – Heretik moderní architektury.

18:30
- re:architekti: představení výsledků prvních dvou fází zpracování projektu Vize za Slezanku
Jedná se o představení první a druhé fáze zpracování projektu urbanistické studie bloku Slezanka, které předchází zpracování návrhu. Budou prezentovány výsledky analytického rozboru místa a souvislostí, výsledky participace a dotazníkového šetření.
Den za Slezanku je pořádán v rámci Hledání vize za Slezanku – zpracování urbanistické studie úpravy městského bloku Slezanka v Opavě. Studii na objednávku města Opava zpracovává atelier re:architekti. Urbanistická studie bude představena během září tohoto roku.

Během dopoledne i odpoledne budou probíhat kreativní dětské dílny nejen pro malé architekty. První začíná v 11:00 hodin a druhá ve 14:00 hodin v přízemí Slezanky.

Více informací >
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
čtvrtá dimenze města
Leoš Bříza
20.02.22 07:11
zobrazit všechny komentáře

Související články