Na Zelené hoře ve Ždáru n. S. začnou práce na obnově kostela

Žďár nad Sázavou - Na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou letos začnou práce na celkové obnově poutního kostela svatého Jana Nepomuckého, která potrvá zhruba do roku 2020. Zlepší se vnitřek, vnější vzhled i nejbližší okolí této stavby barokního architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela figurující na seznamu světových památek UNESCO. Na projekt má farnost slíbenou evropskou dotaci kolem 40 milionů korun. Vyplývá to z údajů na webových stránkách památky. Kostel zůstane pro veřejnost otevřen i během oprav.


Farnost nyní připravuje výběrová řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací. Zahájit opravy plánuje po tradiční svatojánské pouti konané v polovině května.

Pracovníci by měli začít restaurovat vnější omítky kostela, další práce budou postupně probíhat uvnitř stavby. Kromě obnovy omítek budou zahrnovat doplnění původní plastické výzdoby, obnovení podlahy i mobiliáře. Vyměněna rovněž budou okna viditelná v nejvyšší partii kostela. Obnova skončí asi v roce 2020, kdy by po dokončení stavebních prací mělo být také upraveno travnaté prostranství mezi kostelem a ambitem, donedávna sloužící jako hřbitov.

Římskokatolická farnost spravuje Zelenou horu od srpna 2014, kdy ji v církevních restitucích převzala od Národního památkového ústavu. Návštěvnost poutního areálu se zvyšuje. Vloni si ho prohlédlo 36.500 lidí, v porovnání s rokem 2015 skoro o 6000 více.

Na obnovení kostela má farnost slíbené peníze z evropského dotačního programu IROP. Ve stejném programu se ještě pokusí získat další dotaci na restaurování ambitu, který kostel obkružuje. Farnost se už v kostele mimo jiné postarala o opravy prvního ochozu. Od loňska má také Zelená hora znovu zvony, a to tři. Původní byly zničeny během druhé světové války.
0 komentářů
přidat komentář

Související články